Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Kan for lite magnesium gi inflammasjon?

Kan for lite magnesium gi inflammasjon?

Forskere fra USA ønsket å undersøke en mulig sammenheng mellom dårlig magnesiumstatus, og betennelses-tilstander i kroppen (inflammasjon). De foretok et systematisk litteratursøk og analyserte data fra sju studier som samlet inkluderte over 30 000 individer. Som mål på betennelse brukte de markøren CRP (C-reaktivt protein). Metaanalysen viste at det var større sannsynlighet for at de med lavt magnesiumnivå hadde tendens til inflammasjon (CRP ≥ 3 mg/l) enn de med et høyt nivå. Også en kvalitativ vurdering indikerte at inntaket av magnesium potensielt kan motvirke inflammasjon. Denne studien vurderte bare samvariasjoner, og det er derfor ikke sikkert at dette dreier seg om en årsakssammenheng. Kunnskaper om magnesiums funksjoner i kroppen tilsier imidlertid at klinikere bør undersøke magnesiumnivået hos pasienter med inflammasjon, særlig blant grupper hvor inntaket av magnesium kan antas å være lavere enn optimalt. IM

Kilde:

Dibaba DT, Xun P, He K. Dietary magnesium intake is inversely associated with serum C-reactive protein levels: meta-analysis and systematic review. European Journal of Clinical Nutrition 2014; 68: 510-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24518747

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar