Skip to main content

Kan luftforurensning føre til diabetes?

Studier har tidligere funnet en mulig sammenheng mellom luftforurensning med partikkelstørrelse PM2,5 og diabetes. Veitrafikk er en hovedkilde til slik forurensing, og den viktigste kilden til slike partikler er forbrenning av fossilt drivstoff. Forskere fra USA ønsket å undersøke mulige helseskader slik partikler kan gi ved å studere 1,7 millioner krigsveteraner uten diabetes som ble fulgt opp i 8½ år.

I én av deres analyser fant de at en økning i konsentrasjonen av partikler med størrelse PM2,5 på 10 µg/m3 ga en økt risiko. En inndeling i kvartiler med økende eksponering viste en såkalt fareratio (HR) på henholdsvis 1,08, 1,13 og 1,14 for 2.–4. kvartil for å utvikle diabetes. I en annen analyse økte risikoen for å få diabetes ”betraktelig” dersom konsentrasjonen kom over 2,4 µg/m3, men økningen var mer beskjeden ved verdier over 10 µg/m3

Basert på disse dataene beregnet forskerne at luftforurensning av PM2,5-partikler bidrar til 3,2 millioner diabetestilfeller på verdensbasis og at drøyt 200 000 dødsfall av diabetes kan tilskrives slik luftforurensning. Risikoen for å utvikle diabetes så ut til å øke ved lavere verdier enn Verdens Helseorganisasjons (WHO) anbefalte øvre grense for luftkvalitet av slike partikler (10 µg/m3). Overgangen til elektrisk drevne biler vil i et slikt perspektiv kunne bidra til å motvirke utvikling av diabetes. Lavere svovelinnhold i fossilt drivstoff reduserer også utslipp av slike partikler. For tungtrafikken vil lavere svovelinnhold øke effekten av eksosfiltre, siden filtrene fungerer bedre ved lavere svovelinnhold i drivstoffet. 

LES OGSÅ  Statiner øker risikoen for diabetes

Den nye studien forholdt seg imidlertid verken til fysisk aktivitetsnivå eller kosthold, hvorav sistnevnte er den dominerende årsaken til diabetes type 2. Risikoøkningen ved luftforurensning tilfredsstiller ikke det viktigste av Bradford Hills kriterier for å kunne slutte noe om kausalitet, men forskerne har funnet noen biologiske mekanismer som kan forklare hvordan inhalerte nanopartikler kan ramme indre organer via blodstrømmen. Det er ingen motsetning mellom at mye karbohydrater i kostholdet er en hovedårsak til diabetes og at luftforurensning og miljøgifter kan bidra til insulinresistens ved for eksempel å skade bukspyttkjertelens insulinproduksjon. IM

Kilder:

Bowe B, Xie Y, Li T mfl. The 2016 global and national burden of diabetes mellitus attributable to PM2·5 air pollution. The Lancet Planetary Health 2018; 2: e301–12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30074893

O’Donovan G, Cadena-Gaián C. Air pollution and diabetes: it’s time to get active! The Lancet Planetary Health 2018; 2: e287–8. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30148-7/fulltext

Hill AB. The environment and disease: association or causation? Journal of the Royal Society of Medicine 1965; 58 (republisert samme sted i 2015; 108: 32–7).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner