Skip to main content

Kan mobilstråling skade våre gener?

Forekomsten av små cellekjerner anses å være en pålitelig markør for genskader, og de bestemmer tilstedeværelse og grad av skader på kromosomer. Slike kjerner dannes som resultat av skader på DNA (arvestoffet) eller omkalfatring av kromosomer. Forekomsten av mikrokjerner har også en nær kobling til forekomsten av kreft.

Siden mobiltelefoner er blitt populære i bruk og en del forskere har gjort funn som tyder på at mobilstråling kan være kreftframkallende, ønsket indiske forskere å teste effekten av mobilstråling på eventuell tilstedeværelse av mikrokjerner i munnhulens slimhinneceller. En gruppe forsøkspersoner ble delt i to: De som brukte mobiltelefon lite, hadde brukt den i mindre enn fem år og mindre enn tre timer i uka. De som brukte den mye, hadde hatt den i mer enn fem år og brukte den mer enn ti timer i uka. Surfing på nett og teksting var ikke med i studien.

Forskerne tok celleprøver fra munnhulen hos alle deltakerne, som ble undersøkt for forekomst av mikrokjerner. Det viste seg at gruppa som hadde brukt mobiltelefon lengst og mest, hadde flere mikrokjerner og derfor flere genskader enn de som hadde brukt den kortest og minst. Forskerne konkluderte at mobiltelefonbruk, selv om det gir en lavere strålebelastning enn helsemyndighetenes grenseverdier, kan skade genene og foreslår derfor å redusere eksponeringa ved bruk av hodesett. En rekke andre studier har også kommet fram til at mobilstråling kan skade arveanlegget. IM

LES OGSÅ  Svensk toppforsker om stråling og helse

Kilde:

Banerjee S, Singh NN, Sreedhar G mfl. Analysis of the genotoxic effects of mobile phone radiation using buccal micronucleus assay: a comparative evaluation. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2016; 10: ZC82–5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843394/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner