Skip to main content

Kan mors mobilbruk gi barnet hodepine?

I våre dager utsettes de fleste barn for stråling fra mobiltelefoner tidlig i livet, en sårbar fase i deres utvikling. En forskergruppe undersøkte data om nesten 53 000 barn fra et dansk fødselsregister for å finne ut hvorvidt mobilstråling i svangerskapet og litt etter fødselen kan påvirke om barn øker risikoen for å ha mye vondt i hodet seinere i livet. For hver graviditet ble det notert livsstilsfaktorer og ulike typer miljøeksponering i uke 12 og 30 av svangerskapet og seks og 18 måneder etter fødsel. I tillegg fylte mødrene ut et skjema om barnets helse, atferd og eksponering da det var sju år gammelt.

Barn som var eksponert for mobilstråling hadde høyere risiko for å ha migrene og hodepinerelaterte symptomer enn barn uten eksponering. Forskerne kan imidlertid ikke si sikkert om deres funn påviste årsakssammenhenger, siden de ikke hadde oversikt over en rekke andre forhold som kunne tenkes å ha påvirket utfallet. IM

Kilde:

Sudan M, Kheifets L, Arah O mfl. Prenatal and postnatal cell phone exposures and headaches in children. The Open Pediatric Medicine Journal 2012; 6: 46-52. http://www.scribd.com/doc/123749599/Prenatal-and-Postnatal-Cell-Phone-Exposures-and-Headaches-in-Children

LES OGSÅ  Kritisk blikk på barnevaksinene

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner