Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Kan mors mobilbruk gi barnet hodepine?

Kan mors mobilbruk gi barnet hodepine?

I våre dager utsettes de fleste barn for stråling fra mobiltelefoner tidlig i livet, en sårbar fase i deres utvikling. En forskergruppe undersøkte data om nesten 53 000 barn fra et dansk fødselsregister for å finne ut hvorvidt mobilstråling i svangerskapet og litt etter fødselen kan påvirke om barn øker risikoen for å ha mye vondt i hodet seinere i livet. For hver graviditet ble det notert livsstilsfaktorer og ulike typer miljøeksponering i uke 12 og 30 av svangerskapet og seks og 18 måneder etter fødsel. I tillegg fylte mødrene ut et skjema om barnets helse, atferd og eksponering da det var sju år gammelt.

Barn som var eksponert for mobilstråling hadde høyere risiko for å ha migrene og hodepinerelaterte symptomer enn barn uten eksponering. Forskerne kan imidlertid ikke si sikkert om deres funn påviste årsakssammenhenger, siden de ikke hadde oversikt over en rekke andre forhold som kunne tenkes å ha påvirket utfallet. IM

Kilde:

Sudan M, Kheifets L, Arah O mfl. Prenatal and postnatal cell phone exposures and headaches in children. The Open Pediatric Medicine Journal 2012; 6: 46-52. http://www.scribd.com/doc/123749599/Prenatal-and-Postnatal-Cell-Phone-Exposures-and-Headaches-in-Children

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar