Skip to main content

Kan multippel sklerose helbredes?

Multippel sklerose (MS) er en autoimmunsykdom som angriper nervenes myelinskjeder (”isolasjon”). En rekke tilnærminger kan brukes for å motvirke sykdomsprosessen. Mange MS-pasienter er blitt klinisk friske etter å ha tatt i bruk ernæringsmedisin.

Tekst Iver Mysterud og Dag Viljen Poleszynski 

Visse mineralforbindelser kan motvirke enkelte sykdommer fordi de har helt spesifikke egenskaper som gjør at cellenes stoffskifte optimaliseres. Den tyske legen dr.med. Hans A. Nieper (1928-98)1 utførte et banebrytende arbeid på dette feltet og utviklet effektive mineralbærere, dvs. molekyler som transporterer mineraler fra tarmen og inn i blodet og derfra direkte til de organene der de trengs. De viktigste forbindelsene han studerte, var sitronsyre, asparginsyre, aminetanolfosfat (AEP) og orotsyre (orotat). Når disse stoffene forbindes med mineraler, kalles de salter. Slike salter har til felles at opptaket fra tarmen er meget godt, samtidig som de biokjemiske egenskapene gjør at de avleverer mineralene på bestemte steder i kroppen.

Ved en rekke autoimmunsykdommer, inkludert MS, kan mineraler som transporteres inn til cellemembranene, beskytte mot feilrettet immunaggresjon fra kroppens egne forsvarsceller. En av de bakenforliggende mekanismene til autoimmunsykdommer er at immunapparatet forveksler kroppens eget protein med fremmede inntrengere, som mikroorganismer, proteiner eller peptider (flere aminosyrer koblet sammen) fra mat som hvete og kumelk.

Hvis kroppens egne vev blir angrepet av vårt eget immunforsvar, er en strategi å beskytte vevene slik at angrepet ikke ødelegger for mye. Til dette formålet kan man blant annet bruke forbindelser som virker stabiliserende på cellemembranene. Eksempler er såkalte AEP-salter der mineralbæreren 2-AEP (eller kolaminfosfat) er forbundet med kalium, magnesium og kalsium.2 AEP-saltene avleverer sine ioner ved det ytre laget av cellemembranene. K-Mg-Ca-AEP ble utviklet av Nieper og er en patentert medisin som motvirker MS.3

Konvensjonelle medikamenter som søker å dempe immunaggresjonen mot myelinskjedene har, i motsetning til slike mineralbærere, som regel store bivirkninger. Nieper startet å behandle MS-pasienter ortomolekylært i 1963, og i 1987 foretok en amerikansk forsker en grundig undersøkelse av resultatene fra de foregående 24 årenes behandling.

Blant 2200 pasienter som var behandlet i perioden, fant han at 82 prosent var blitt bedre og at andelen steg til 92 prosent når behandlingen hadde startet tidlig i sykdomsforløpet.2, s. 210 Resultatene ble enda bedre da Nieper senere inkluderte en daglig dose på 400 mg vitamin B1 (ca. 300 ganger høyere enn anbefalt) og l-karnitin, et molekyl som trengs for å frakte fettsyrer inn i mitokondriene.

LES OGSÅ  Lavt stoffskifte: Medikamentfri etter 17 år med hormonterapi

Nieper publiserte sine resultater etter bruk av omkring 55 000 dagsdoser Ca-AEP i et vitenskapelig tidsskrift allerede i 1967.4 Her listes opp samtlige autoimmunsykdommer hvor han hevdet at denne mineralbæreren viste positiv effekt. Produktene markedsføres i USA av Vitamin Research Products.5 Vi er ikke kjent med at det er foretatt oppfølgende studier.

Nyere tilnærminger

I nyere tid kan nevnes to lovende tilnærminger til å stabilisere sykdommen, eventuelt å kurere den hvis man griper inn på et tidlig tidspunkt. Både den kanadiske forskeren Ashton F. Embry9,10 og den svenske legen Birgitta Brunes har satt sammen viktige biter i puslespillet om mulige årsaker til MS.11,12,13

I evolusjonært perspektiv er MS en ny sykdom. Det antas at den først dukket opp på 1800-tallet, lenge etter at jordbruksrevolusjonen begynte for 10 000 år siden, det vil si først etter at vi var blitt utsatt for dramatiske endringer i livsmiljøet på grunn av den industrielle revolusjonen. Selv om folk genetisk sett har ulik sårbarhet/mottakelighet, er det trolig samspillet med nye miljøfaktorer som gir MS. Embry trekker fram sju risikofaktorer som kan være involvert i utviklingen av MS:

 1. Bakterier og virus mennesket har fått fra husdyr.
 2. Nye mattyper som kom med jordbruket (melkeprodukter, kornprodukter, belgvekster).
 3. Redusert fiberinntak kombinert med et stort inntak av sukker, stivelse og antibiotika.
 4. Relativ mangel på vitamin D (sollys, vitamin D3).
 5. Mangel på omega-3-fettsyrer kombinert med for høyt inntak av omega-6-fettsyrer.
 6. Mangel på antioksidanter kombinert med økt oksidativt stress via giftstoffer, radioaktiv stråling, osv.
 7. Knapphet på kroniske infeksjoner grunnet for hygieniske levekår.

De første tre faktorene bidrar til økt aktivering av immunceller som angriper oss selv, og de siste fire bidrar til en redusert evne til immunregulering. Embrys modell fokuserer på infeksjoner, manglende infeksjoner og kostholdsfaktorer. Brunes utvider modellen ved å trekke inn andre faktorer i miljøet som for eksempel tungmetaller og miljøgifter, samt å vektlegge betydningen av psykososialt stress. Alt dette kan være med på sykdomsutviklingen ved MS. Skal man arbeide årsaksrettet ved MS, må man derfor forsøke å motvirke de ulike årsakene.

Hans A. Niepers publikasjoner

Nieper hadde en aktiv legekarriere i mer enn 40 år og behandlet med stor suksess tusenvis av pasienter med sine effektive mineralbærere. 34 av hans studier er publisert på MedLine, den første fra 1954 og den siste fra 1977.6 I de siste 20 årene av karrieren publiserte han relativt lite i medisinske journaler og foretrakk i stedet å bruke tiden på å behandle pasienter. Dette er en viktig årsak til at hans oppdagelser lenge har vært oppfattet som kontroversielle eller faktisk har vært oversett i hovedsporet av medisinen.7 De som ønsker en oversikt over alle Niepers publikasjoner, både om MS og generelt, kan klikke seg inn på nettsida til Brewer Science Library i USA.8 Her kan også en del av publikasjonene kjøpes.

LES OGSÅ  Vitaminer – livsnødvendige milligram

Optimalernæring

Den polske legen Jan Kwazniewski (f. 1937) har hatt gode erfaringer med å lindre og helbrede pasienter med en rekke ulike autoimmunsykdommer inkludert MS ved hjelp av høyfettkosthold.14,15 Vi har selv sett flere eksempler på at et høyfettkosthold motvirker MS, men dessverre foreligger Kwa?niewskis erfaringer kun i bokform, hvilket ikke regnes som en relevant publikasjonsform innen konvensjonelle medisinske kretser.

Konkrete tips

MS-pasienter kan bedre sin evne til immunregulering ved hjelp av følgende enkle ernæringsstrategier:

 • Ta så mye vitamin D3 og/eller opphold deg nok i sola til at blodnivået blir på 100-150 nmol/l. Dette vil for de fleste bety et daglig tilskudd på 50-100 mikrogram (ca. 10 ganger mer enn det myndighetene anbefaler og 5-10 ganger høyere enn tillatt maksimaldose i fritt salg), alternativt 10-15 minutter i sola eller i solarium et par ganger i uka. Høydosert vitamin D3 selges på apotek (reseptpliktig) som dråper, injeksjons-væske og kapsler. Det finnes også spray med vitamin D3.
 • Øk inntaket av omega-3-fettsyrer ved enten å spise feit fisk, ta tilskudd av fiskeolje (3-5 g/d DHA/EPA) og/eller ved å innta 2-4 spiseskjeer (30-60 ml) per dag av en kaldpresset, økologisk planteoljeblanding med et forhold mellom omega-3- og omega-6-fettsyrer på omkring 1:1-2. Et redusert inntak av omega-6-fettsyrer særlig fra margariner, planteoljer og korn er også å anbefale.
 • Øk inntaket av fargerike grønnsaker og bær (eventuelt noe frukt) og bruk ett eller flere kosttilskudd med antioksidanter. Det anbefales sterkt å kutte røyken.
 • Forsøk et kosthold dominert av naturlige fettstoffer à la Jan Kwazniewski. En rekke terapeuter som praktiserer et slikt kosthold, finnes i Foreningen KOS.16

Det er mulig å følge slike ernæringsstrategier på egen hånd, men ofte vil det være lurt å gjøre det i samråd med en ernæringskyndig lege eller terapeut som også kan undersøke om det foreligger intoleranse mot proteiner i korn- og/eller melkeprodukter. Det vil også være hensiktsmessig å velge en lege/terapeut som kjenner protokoller for avgiftning av tungmetaller og påvirkning på nervesystemets signalstoffer.

LES OGSÅ  Radioaktivt nedfall: Kan kosttilskudd hjelpe?

Boka Går signalen fram?

Går signalen fram? fra 2009 handler om signalstoffer og hvordan de påvirker livet med MS-symptomer og kronisk trøtthet. Den gir svar på hva man selv kan gjøre for å forbedre sin situasjon og kunnskap om sentral forskning om emnet. Boka presenterer et alternativ i forhold til nåværende MS-behandling, men baserer seg helt på medisinsk kunnskap (psykonevroimmunologi) og omfattende klinisk erfaring. Boka er skrevet av den svenske allmennlegen Birgitta Brunes og hennes mann Christian. Birgitta har selv MS, men er symptomfri. Hun har siden 1987 arbeidet nesten utelukkende med MS-pasienter. Boka bygger på behandling av og erfaring med rundt 1000 MS-pasienter. Tyngdepunktet i behandlingsmodellen ligger på nervesystemets funksjon psykisk og fysisk samt i å redusere den toksiske og immunologiske belastningen i hjernen. Behandlingen sikter mot å forsterke impulsene i nervesystemet gjennom å øke tilgangen på signalstoffer.

Kilder:

1  Nieper HA. Dr. Hans Nieper – Revolution in Medizin und Gesundheit. Oldenburg, Tyskland: MIT Verlag, 1985.

2  Nieper HA. Revolution in Medizin und Gesundheit. Schutztherapie + Diät. Ergänzung 1992. Oldenburg, Tyskland: MIT Verlag, 1992.

3  Patent 1.092.185 av Hans Alfred Nieper og Franz Köhler gjengitt i kilde 2, side 217.

4  Nieper HA. A clinical study of the calcium transport substances Ca l-dl aspartate and Ca 2-aminoethanol phosphate as potent agents against autoimmunity and other anticytological aggressions. Agressologie 1967; 8: 395-406.

www.vrp.com/neuroendocrine-support/ca-aep

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nieper%20HA

7  Sharpe E. Orotates and the mineral transporters of dr. Hans Nieper. www.oasisadvancedwellness.com/learning/orotates-mineral-transporters.html [18.10.11]

www.mwt.net/~drbrewer/niep_art.htm

9  Embry AF. The multiple factors of multiple sclerosis: a Darwinian perspective. Journal of Nutritional & Environmental Medicine 2004; 14: 307-17.

10  Embry AF. Vitamin D supplementation in the fight against multiple sclerosis. Journal of Orthomolecular Medicine 2004; 19: 27-38.

11  Brunes B, Bergli A. Från MS-diagnos til bättre hälsa: ett nytt synsätt på multipel skleros. Täby: Larson, 1996.

12  Brunes B, Bergli A. Et nyt syn på Sklerose – Fra diagnose til bedre helbred. Köpenhamn Valby: Borgens forlag, 2000.

13  Brunes B, Brunes C. Går signalen fram? En bok om multipel skleros (MS), kronisk trötthet och signalsubstanser. Sverige: Eget forlag, 2009.

14  Kwa?niewski J. Optimal nutrition. Warszawa: Wydawnictwo ”WPG”, 1999.

15  Kwa?niewski J, Chyli?ski M. Homo optimus. Warszawa: Wydawnictwo ”WPG”, 2000.

16  www.kostreform.no


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner