Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Kan selenmangel føre til depresjon?

Kan selenmangel føre til depresjon?

Australske forskere har funnet at selenmangel kan øke risikoen for å utvikle alvorlig depresjon. Over 300 kvinner 20 år eller eldre ble fulgt over tid etter at forskerne først hadde kartlagt deres matinntak for å kunne bestemme seleninntaket. Etter ti år hadde 18 kvinner utviklet depresjon, og disse ble sammenliknet med de øvrige 298 kvinnene. Når man så forekomsten av depresjon sammen med selennivået ved startpunktet, fant forskerne at et lavt inntak hadde økt risikoen for å utvikle depresjon over tid. Dette indikerer at selenstatus er ett av flere næringsstoffer som deprimerte kan ha nytte av å få undersøkt. IM

 

Kilde:

Pasco JA, Jacka FN, Williams LJ mfl. Dietary selenium and major depression: a nested case-control study. Complementary Therapies in Medicine 2012; 20: 119-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22500660

Legg igjen et svar