Skip to main content

Kan spikermatte dempe smerter?

”Spikermatter” er blitt veldig populært de siste årene blant folk som for eksempel ønsker å lindre smerter i ryggen, få litt ekstra energi eller slappe bedre av i hverdagen. Inntil nå har ingen systematisk undersøkt i hvilken grad slik egenbehandling faktisk kan fungere. En gruppe svenske forskere ønsket å avklare om 15 minutters daglig avslapning på en spikermatte i tre uker kunne ha gunstige virkninger. Deltakerne var 36 personer med muskelsmerter i ryggen og/eller nakken. Det ble trukket lodd om hvem som skulle ligge på spikermatte og hvem som ikke skulle gjøre det. Deltakerne hadde i gjennomsnitt slitt med kroniske smerter i 16 år.

Deltakerne som lå på spikermatte, var entusiastiske over behandlingen og fortalte at de følte seg mer energiske, sov bedre om nettene og at spikermattene hadde gjort at de følte seg bedre. Imidlertid viste den statistiske analysen av resultatene bare at smertelindring for ”sterk smerte” var blitt bedre. Det var ingen bedringer for smerteintensitet, optimisme, angst, depresjon, stress, energinivå eller søvnkvalitet.

Reduksjonen i opplevelsen av sterk smerte kan forklares med den såkalte portkontrollteorien (”gate-control theory”), der konkurrerende stimuli på de smerteutsatte områdene ga smertelindring. Forskerne mener også bedringen kan skyldes en psykologisk reaksjon eller at den rett og slett kan være resultat av avslapning. Uansett trengs mer forskning for å avklare spikermatters eventuelle effektivitet når det gjelder å dempe smerte, øke energinivået eller å bedre livskvaliteten. IM

LES OGSÅ  Reiki mot smerter

Kilde:

Kjellgren A, Erdefelt K, Werngren L mfl. Does relaxation on a bed of nails (spike mat) induce beneficial effects? A randomized controlled pilot study. Alternative Medicine Studies 2011; 1: e5.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner