Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Kan varmebehandling motvirke depresjon?

Kan varmebehandling motvirke depresjon?

Varmebehandling eller hypertermi kalles også feberterapi. Nå er slik behandling testet på personer med alvorlig depresjon. Medikamentell behandling av depresjoner har klare begrensninger, og en studie har vist at så lite som én varmebehandling kan ha god effekt mot symptomer på depresjon. Den aktuelle studien var imidlertid ikke blindet, pasientene satte også inn andre tiltak enn varmebehandling. Forskere fra USA ønsket derfor å gjennomføre en randomisert, dobbeltblind studie bare av varmebehandling.

På en universitetsklinikk vurderte forskerne over 300 personer med depresjon og fant 34 som oppfylte kravene til å delta i studien. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart som skulle få varmebehandling, og hvilken som skulle få en tilsvarende behandling som imidlertid ikke økte kroppstemperaturen. Gruppene ble eksponert for nøyaktig samme prosedyre, hvorav kontrollgruppa ikke opplevde en intens varme, mens intervensjonsgruppa fikk hele kroppen varmet opp til 38,5oC ved hjelp av bestråling med infrarødt lys.

Seks uker etter behandling ble deltakerne testet med standardiserte spørreskjemaer for depresjon. Det viste seg at de som hadde fått aktiv varmebehandling, var mindre deprimerte enn de som ble behandlet med inaktivt utstyr. Forskerne konkluderer at varmebehandling av hele kroppen virker å være en trygg, hurtigvirkende behandling med terapeutisk nytteverdi som kan vare i mange uker. De mener det trengs oppfølgingsstudier for å avklare hvorvidt ulike nivåer av varmeeksponering eller gjentatte behandlinger kan øke intervensjonens antidepressive effekt over lang tid. IM

Kilde:

Janssen CW, Lowry CA, Mehl MR mfl. Whole-body hyperthermia for the treatment of major depressive disorder: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2016; 73: 789–95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27172277

Annonse:
You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar