Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Kan vektnedgang/lavkarbo redde klimaet?

Kan vektnedgang/lavkarbo redde klimaet?

I klimadebatten diskuteres det ulike metoder for å redusere nivåene av ”klimagasser”, særlig karbondioksid (CO2). Når overvektige mennesker legger om til lavkarbokosthold, går de normalt ned i vekt og får redusert sin fettmasse. I tillegg produserer de mindre CO2. Hvor mye kan dette dreie seg om dersom alle overvektige mennesker i hele verden gikk ned i vekt? Britiske forskere har beregnet at en 10 kg vektnedgang for alle verdens overvektige og fete ville føre til en reduksjon på 49 560 tonn CO2 per år. Dette ville utgjøre 0,2 prosent av årlige globale CO2-utslipp i 2007. En slik reduksjon kunne i følge forskerne bidra til å oppnå mål om utslippsreduksjoner og ville samtidig uten tvil vært til stor fordel for verdens helsesituasjon. IM

Kilde:

Gryka A, Broom J, Rolland C. Global warming: is weight loss a solution? International Journal of Obesity 2012; 36: 474-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21792168

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land

Legg igjen et svar