Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Kan vi stole på farmasøytisk industri?

Kan vi stole på farmasøytisk industri?

Nei, mener Lars Slørdal, som er professor i farmakologi ved NTNU. Han mener det er objektivt klanderverdig å konstruere studier ut fra hva man ønsker å vise og i tillegg unnlate å publisere viktige data. Ifølge Slørdal gjør pilleindustrien begge deler. Dette kommer fram i en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening der han kommenterer en oversiktsartikkel om medikamentet pregabalin ved fibromyalgi. IM

Kilde:

Slørdal L. Kan vi stole på legemiddelindustrien? Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; 130: 1013.

Legg igjen et svar