Skip to main content

Kardiolog Aseem Malhotra i Oslo: – Da faren min døde, begynte jeg å studere vaksinene.

–En lege uten ferdigheter i kritisk vurdering har et handikap på linje med å ikke kunne bruke stetoskop. «Evidensbasert medisin» er blitt kuppet av industri og korrupte systemer, sa kardiolog Aseem Malhotra da han gjestet Oslo.

Tekst Julia Schreiner Benito foto Guro Skjelderup. Artikkelen ble først publisert på Hemali.no 30. 11. 2022

Inntil 2021 var Malhotra en uttalt tilhenger av vaksiner generelt og de mot covid-19 spesielt. På Good Morning, Britain oppfordret han befolkningen til å ta dem, og selv tok han to doser. Hans far, lege som sønnen, var også vaksinert mot covid-19. Da faren døde som frisk 72-åring, krevde sønnen obduksjon. Den viste blokkeringer som ikke kunne forklares med annet enn vaksinen, konkluderte Aseem Malhotra. Han begynte å studere dataene bak mRNA-vaksiner, og nå advarer han mot dem.


2. desember 2022 var Aseem Malhotra gjest hos tv-verten Tucker Carlson. Her ser du intervjuet.


Do no harm

Kardiolog Aseem Malhotra var blant foredragsholderne under konferansen «Do no harm» i Oslo 19.11. 2022. Opptaket av Malhotras foredrag ligger åpent her. Her gjengir vi et utdrag.
– De fleste leger mangler ferdigheter innen kritisk vurdering. Det er et handicap på linje med å ikke evne å bruke stetoskop, sa Malhotra.

I årtier jobbet Malhotra for å øke bevisstheten om skadevirkninger av sukker, insulinresistens og overvekt. Han har også markert seg som en kritiker av statinindustrien – kolesterolsenkende medikamenter er blant industriens mest lukurative. Og evidensen for at slike gagner mer enn de skader finnes ikke, har Malhotra vist.

Malhotra viser til frykt og villet ignoranse

På konferansen i Oslo understreket Malhotra at han kun representerte seg selv, ingen organisasjon. Vedrørende pandemien pekte Malhotra på to psykologiske aspekter som ifølge ham gjør oss sårbare:

– Frykt. Korrelasjonen mellom frykt og den reduserte evnen til kritisk tenkning er klar.
– Willful blindness: Når vi vender det blinde øyet mot sannheten for å unngå konflikt, for å føle oss trygge, eller for å beskytte vårt ego og/eller prestisje.
– Den beste metoden for å imøtekomme disse aspektene er kalde fakta og medfølelse, sa Malhotra.  

Hva er verre enn uvitenhet? Illusjonen om kunnskap. Stephen Hawking.

I september ble Malhotras oversiktsartikkel Curing the pandemic of misinformation on COVID-19 mRNA vaccines through real evidence-based medicine publisert i tidsskriftet Journal of Insulin Resistance. Malhotra er medlem i tidsskriftets redaksjon.
– Jeg valgte det tidsskriftet fordi det ikke mottar penger fra industri, og fordi det er det eneste som ville publisere en artikkel på 10 000 ord. Fra tidsskriftets vedtekter: Eventuelle fagfeller med oppgitte konflikter om næringsmiddel- eller legemiddelindustritilknytning vil bli vurdert ut fra deres vurderingsskikkethet. Konflikter som anses som vesentlige vil bety utelukkelse fra prosessen for å gjennomgå manuskripter.

– Såkalt evidensbasert medisin er kuppet av industri og korrupsjon

– Såkalt evidensbasert medisin har blitt kuppet av farmaindustrien og korrupte systemer, sa Malhtra under konferansen.
– Det er et mislykket system som desinformerer pasienter og i verste fall skader dem. Det meste av forskningen er ikke for pasienten, men for kommersiell interesse.

LES OGSÅ  Influensavaksine ikke effektivt for eldre

Malhotra viser til en av verdens mest siterte forskere, epidemiologen Dr. John Ioannidis i artikkelen How to survive the medical information mess:
– Ioannidis er en Hawking innen medisin, et geni med høy integritet, sa Aseem og refererte til konklusjoner i artikkelen:

  • De fleste leger og helsepersonell kjenner ikke til de gjentatte, manglende kliniske bevis for effekten av medikamenter.
  • Det bidrar betydelig overforbruk, underforbruk, unødvendige bivirkninger, bortkastede helseressurser og tapte muligheter for god omsorg og behandling.
  • Mye publisert medisinsk forskning er upålitelig, gir ingen fordel for pasienter og er uten nytte for beslutningstakere.
  • De færreste helsepersonell er klar over dette problemet.
  • Helsepersonell mangler nødvendige ferdigheter for å evaluere påliteligheten og nytten av medisinsk bevis.

– Leger får informasjonen sin fra media

– Da det ble snakk om å kreve at britisk helsepersonell vaksinerte seg, ringte jeg styrelederen i BMA – British medical association, sa Malhotra under foredraget på Klingenberg i Oslo.
– I to timer forklarte jeg ham hvorfor det er uetisk og uvitenskapelig. Han svarte at ingen hadde informert ham så kritisk og grundig før, og la til at «de fleste leger og mine kolleger får sin informasjon fra BBC.»  
– Da en av lederne i CDC – Centres for Disease control and Prevention – ble spurt om hvor hennes optimisme vedrørende vaksinene kom fra, svarte hun: «CNN!» Reporteren i CNN som formidlet den positive nyheten om covid-vaksinene viste seg å få sin informasjon fra Pfizers pressemelding.
– Altså sier en leder i et medisinsk kontrollorgan at hun får informasjonen sin fra Pfizer, oppsummerte Malhotra i foredraget.

– Altså sier en leder i et medisinsk kontrollorgan at hun får informasjonen sin fra Pfizer.

– Legemiddelselskapene forplikter seg til aksjonærene, ikke pasientene

Malhotra viste til Peter Gøtzsches artikkel om Big pharma often commits corporate crime, and this must be stopped, publisert i British Medical Journal:

LES OGSÅ  Tvangsvaksinering i USA – en dårlig idé

– Farmasøytiske selskaper plikter å tjene penger på vegne av sine aksjonærer, ikke å tjene pasienten. Selv om mange liker å tro det, er de ikke pålagt å selge de beste produkter til gavn for pasienten. Medisinske kontrollorganer mislykkes i å hindre slik praksis. Leger, institusjoner og tidsskrifter som har ansvar for pasienten og for vitenskapelig integritet samarbeider med industrien for profitt.

Ifølge Peter Gøtzsche er feilbruk og overforbruk av reseptbelagte medikamenter den tredje største årsak til død etter kreft og hjertesykdom. Fra 2009 til 2014 fikk legemiddelindustrien bøter på 13 milliarder dollar for juks, først og fremst å skjule data om bivirkninger.

– Dette er deres forretningsmodell, sa Aseem under foredraget.
– Bevisst villedning for å tjene penger.

Man endrer et molekyl her og der, og patenterer det «nye» medikamentet.

Kopier av eldre medikamenter framstilles som «innovative»

– Visst finnes det gode medisiner som redder liv, tilføyde han. Men de er få: Malhotra viste til rapporten Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs og ga et eksempel fra den.
– Av 1 000 medikamenter som ble godkjent i Frankrike fra 2 000 til 2 011, viser analysen at halvparten av dem er kopier av eldre medikamenter. Man endrer et molekyl her og der og patenterer det «nye» medikamentet.

Netto effekt av legemidler de siste tiår har vært negativ.

Videre viser rapporten at legemiddelindustrien bruker 19 ganger mer penger på markedsføring enn på basalforskning og utvikling. Og at av de 1 000 medikamentene som ble godkjent, fant analysen at 15 prosent av dem ga mer skade enn gavn. Kun 8 prosent viste seg å være innovative i virkeligheten. Malhotra konkluderte:
– Netto effekt av legemidler de siste tiår har vært negativ.

Tidligere redaktør av NEJM: – Ikke mulig å stole på publisert forskning

Den tidligere redaktøren av The New England Journal of Medicine, Marcia Angell, er enda en som har vist industriens og tidsskriftenes råskap og de medisinske kontrollorganers manglende evne til å gjøre jobben sin.

– Det er ikke lenger mulig å stole på klinisk, publisert forskning, sier hun.
– Eller å stole på legers vurderinger, eller offisielle medisinske retningslinjer. Den konklusjonen gleder meg ikke, som jeg kom nølende og motvillig til gjennom mine to tiår som redaktør for The New England Journal of Medicine. Hun viser til noen eksempler:

Av 667 nye medikamenter som ble godkjent av FDA – US Food and Drug administration – mellom 2 000 og 2 008, var kun 11 prosent virkelig innovative. 75 prosent var egentlig kopier av eldre medikamenter, viste Angell til.

LES OGSÅ  Barnevaksinasjon og spedbarnsmat

Referanser


Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. British Medical Journal.
Why most published research findings are false, John Ioannidis.
Postmarket Safety Events Among Novel Therapeutics Approved by the US Food and Drug Administration Between 2001 and 2010
British Medical Journal: The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability.
British Medical Journal oktober 2020: Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us
British Medical Journal: Big pharma often commits corporate crime, and this must be stopped
National Library of Medicine: Cutting Edge: Circulating Exosomes with COVID Spike Protein Are Induced by BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) Vaccination prior to Development of Antibodies: A Novel Mechanism for Immune Activation by mRNA Vaccines
National Library of Medicine: Duration of immunity following full vaccination against SARS-CoV-2: a systematic review
National Library of Medicine: Beyond Shielding: The Roles of Glycans in the SARS-CoV-2 Spike Protein.
National Library of Medicine: Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease.
National Library of Medicine: How to survive the medical misinformation mess
National Library of Medicine: Why most published research findings are false
National Library of Medicine: Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs
National Library of Medicine: Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies
National Library of Medicine: The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19
Pfizers direktør Albert Bourla til Washington Post: “mRNA-teknologi hadde aldri levert et produkt. Jeg ble overrasket da de foreslo at det var veien å gå.”
SSRN, Elsevier: COVID-19 Vaccine Boosters for Young Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities
SSRN: Major Shortcomings of the First Who-Recommended RT-QPCR to ‘Detect’ SARS-CoV-2 and to ‘Diagnose’ COVID-19. NGS Provides Evidence that Successive Waves of SARS-CoV-2 Variants Lack Genomic Relationship
Our world in data: Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people.
The Lancet: Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of COVID-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden
The Lancet: Offline: What is medicine’s 5 sigma?
Journal of Insulin Resistance: Curing the pandemic of misinformation on COVID-19 mRNA vaccines through real evidence-based medicine


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner