Skip to main content

Ketogent kosthold effektivt ved hjernekreft

Den amerikanske kreftforskeren Thomas N. Seyfried (f. 1945) og hans forskergruppe har publisert en pasienthistorie som viser at ketogent kosthold (mye fett og lite karbohydrater) kan være effektivt for å redusere veksten av en invaderende, rasktvoksende og vanligvis dødelig hjernekreft kalt glioblastom. Denne kreftformen er som andre krefttyper, avhengig av glukose og glutamin for å vokse og dele seg. 

I studien omtales en 32 år gammel mann som i 2014 hadde epileptiske anfall og ved hjelp av en MR-undersøkelse fikk påvist en svulst på høyre frontallapp. Pasienten takket nei til helsevesenets standardbehandling med cellegift og strålebehandling, men var kunnskapsrik og motivert til å legge om til et ketogent kosthold. Det inneholdt mye mettet fett, lite grønnsaker og et en rekke typer kjøtt. Pasienten brukte et apparat for å måle glukose og ketoner i blodet, og glukose/keton-indeksen (forholdet mellom konsentrasjonen av glukose og ketoner i blodet) ble holdt rundt 2 for å sikre at han var i terapeutisk ketose. Det kan bety at han for eksempel målte 4,5 mmol/L glukose og litt over 2 mmol/L beta-hydroksibutyrat, det dominerende ketonet i blod. Samtidig sørget han for ikke å tape kroppsvekt. 

LES OGSÅ  Håp mot kreft – lev lengre og bedre med naturterapi!

Svulsten vokste deretter langsommere uten å gi ødemer som vanligvis følger i kjølvannet av denne typen svulst. I 2017 ble deler av svulsten kirurgisk fjernet, ikke for å kurere, men for at annen type behandling skulle bli mer effektiv (kirurgisk ”debulking” av svulster). Etter dette fortsatte mannen med ketogent kosthold. I mai 2021 – 6 år og 8 måneder etter diagnosen – var han fremdeles i live og med god livskvalitet, med unntak av enkelte epileptiske anfall. MR-undersøkelser fortsetter å vise at svulsten vokser langsomt. (Husk at dette er en svulsttype som normalt vokser raskt.) Det trengs videre studier for å avklare hvorvidt et ketogent kosthold alene kan brukes for å sinke framveksten av glioblastom hos andre som er rammet av ulike varianter av denne kreftformen. IM

Kilde:

Seyfried TN, Shivane AG, Kalamian M mfl. Ketogenic metabolic therapy, without chemo or radiation, for the long-term management ofIDH1-mutant glioblastoma: An 80-month follow-up case report. Frontiers in Nutrition 2021; 8: 682243. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34136522/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner