Skip to main content

Kikhoste

Det har vært en viss økning i forekomsten av kikhoste de siste årene i blant annet USA og Storbritannia. Det er satt fram tre hovedhypoteser for å forklare dette: 1) beskyttende immunitet fra vaksinasjon eller naturlig smitte har avtatt over tid, 2) kikhostebakterien Bordetella pertussis har mutert slik at en beskyttende immunitet ikke lenger virker, og 3) vaksinedekninga er for lav. Nye studier har foreslått en fjerde mekanisme: smitten kan overføres uten å gi symptomer hos mottakerne fra personer som er vaksinert med dagens vaksiner mot kikhoste.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Vaksinerte personer antas å kunne spre smitte fra vaksiner de har fått, selv om de selv ikke har symptomer på sykdom. To forskere fra USA ønsket å finne ut hvilken eller hvilke av disse fire hypotesene som best kan forklare forekomsten av kikhoste. De fant en viss støtte for hypotesene 1–3, men hypotese 4 med smitteoverføring fra vaksinerte uten symptomer kunne best beskrive oppblomstringen av kikhoste i USA og Storbritannia. Hypotese 4 hadde størst parsimoni, hvilket vil si at den er den enkleste forklaringa. Fra et vitenskapsteoretisk standpunkt er den enkleste hypotesen mest plausibel. IM

LES OGSÅ  Hvorfor er jeg friskere som 68-åring enn da jeg var 12?

Kilde:

Althouse BM, Scarpino SV. Asymptomatic transmission and the resurgence of Bordetella pertussis. BMC Medicine 2015; 13: 146. http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/146Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner