Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Kikhoste

Det har vært en viss økning i forekomsten av kikhoste de siste årene i blant annet USA og Storbritannia. Det er satt fram tre hovedhypoteser for å forklare dette: 1) beskyttende immunitet fra vaksinasjon eller naturlig smitte har avtatt over tid, 2) kikhostebakterien Bordetella pertussis har mutert slik at en beskyttende immunitet ikke lenger virker, og 3) vaksinedekninga er for lav. Nye studier har foreslått en fjerde mekanisme: smitten kan overføres uten å gi symptomer hos mottakerne fra personer som er vaksinert med dagens vaksiner mot kikhoste.

Vaksinerte personer antas å kunne spre smitte fra vaksiner de har fått, selv om de selv ikke har symptomer på sykdom. To forskere fra USA ønsket å finne ut hvilken eller hvilke av disse fire hypotesene som best kan forklare forekomsten av kikhoste. De fant en viss støtte for hypotesene 1–3, men hypotese 4 med smitteoverføring fra vaksinerte uten symptomer kunne best beskrive oppblomstringen av kikhoste i USA og Storbritannia. Hypotese 4 hadde størst parsimoni, hvilket vil si at den er den enkleste forklaringa. Fra et vitenskapsteoretisk standpunkt er den enkleste hypotesen mest plausibel. IM

Kilde:

Althouse BM, Scarpino SV. Asymptomatic transmission and the resurgence of Bordetella pertussis. BMC Medicine 2015; 13: 146. http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/146

You may also like
Vitamin C mot kikhoste – del I
Muggsoppgifter – må pestepidemienes historie skrives om?
Bør barn alltid vaksineres?
Håp mot kreft – lev lengre og bedre med naturterapi!

Legg igjen et svar