Skip to main content

Kina-studien

Jeg har lest boka Kinastudien av T. Colin Campbell og Thomas M. Campbell (Flux, 2013), som sterkt tar avstand fra alle meieriprodukter og kjøtt. Dette handler visstnok om den aller største studien gjennom tidene. Helsemagasinet nr. 8/2017 har diverse artikler om kosthold der blant annet kjøtt og fett blir beskrevet som positivt for oss mennesker.

Hva er deres kommentar til Kinastudien?

Sten Arvid Agnalt

VOF: Vi har planlagt å diskutere Kinastudien, men har ikke rukket det til nå. Vår oppfatning er at forfatterne feiltolker resultatene og at det ikke finnes belegg for å hevde at meieriprodukter og kjøtt generelt er helseskadelig. Boka og metodene som er brukt, har vært gjenstand for omfattende fagkritikk. En årsak til at slike studier kan gi resultater som avviker fra reelle forklaringer, har vi diskutert i omtalen av muggsoppgifter – en fullstendig oversett faktor som kan forkludre fortolkningen av befolkningsstudier. Slike studier sier for øvrig intet om årsaker, det vil si at forfatterne overtolker de resultatene de mener å ha funnet. Det er heller ingen tvil om at vår art utviklet seg gjennom flere millioner år på et kosthold hvor kjøtt utgjorde en stor, om enn varierende andel, av kostholdet. Hadde kjøtt vært så skadelig som enkelte hevder, er det vanskelig å forstå hvorfor våre forgjengere ikke bare levde, men levde godt uten dagens dominerende sykdomsmønster. Det samme resonnementet gjelder for kumelk, som mennesket i deler av verden har inntatt i over 10 000 år. DVP

LES OGSÅ  Nordmenn på reisefot: Helseskadelig handelslekkasje

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner