Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Kina-studien

Jeg har lest boka Kinastudien av T. Colin Campbell og Thomas M. Campbell (Flux, 2013), som sterkt tar avstand fra alle meieriprodukter og kjøtt. Dette handler visstnok om den aller største studien gjennom tidene. Helsemagasinet nr. 8/2017 har diverse artikler om kosthold der blant annet kjøtt og fett blir beskrevet som positivt for oss mennesker.

Hva er deres kommentar til Kinastudien?

Sten Arvid Agnalt

VOF: Vi har planlagt å diskutere Kinastudien, men har ikke rukket det til nå. Vår oppfatning er at forfatterne feiltolker resultatene og at det ikke finnes belegg for å hevde at meieriprodukter og kjøtt generelt er helseskadelig. Boka og metodene som er brukt, har vært gjenstand for omfattende fagkritikk. En årsak til at slike studier kan gi resultater som avviker fra reelle forklaringer, har vi diskutert i omtalen av muggsoppgifter – en fullstendig oversett faktor som kan forkludre fortolkningen av befolkningsstudier. Slike studier sier for øvrig intet om årsaker, det vil si at forfatterne overtolker de resultatene de mener å ha funnet. Det er heller ingen tvil om at vår art utviklet seg gjennom flere millioner år på et kosthold hvor kjøtt utgjorde en stor, om enn varierende andel, av kostholdet. Hadde kjøtt vært så skadelig som enkelte hevder, er det vanskelig å forstå hvorfor våre forgjengere ikke bare levde, men levde godt uten dagens dominerende sykdomsmønster. Det samme resonnementet gjelder for kumelk, som mennesket i deler av verden har inntatt i over 10 000 år. DVP

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar