Skip to main content

Kinesisk elektromedisin – ny, revolusjonerende behandling?

Undertegnede og min bror Jan Fredrik reiste til Beijing i juni for å delta i det 2. symposiet om behandling av sykdom uten kirurgiske inngrep eller syntetiske medikamenter. Vi lærte mye om kinesisk væremåte og hørte en rekke vitnesbyrd om naturlig helbredelse på klinikker og blant privatpersoner som investerer sparepengene i helseteknologi for selv å bli friske og/eller for å kunne behandle familiemedlemmer og venner.

Tekst og foto Dag Viljen Poleszynski

Arrangør og innbyder var dr.med. Yuling Wang, primus motor i utvikling et apparat som bruker vekselstrøm for å påvirke kroppen lokalt og systemisk via kroppens akupunkturmeridianer (se egen ramme). Hun har utviklet en helhetlig teori for kroppens elektriske aktivitet som forkortet kalles BECS (BioElectric Circulatory System).1

I samarbeid med ingeniører og andre forskere har hun fått framstilt et lite apparat som selges til klinikker, terapeuter og privatpersoner over hele Kina og nå finnes i et antall på vel
10 000. En rekke kliniske studier er satt i gang, og det er publisert en kort beskrivelse på engelsk i 20122 med 11 kildehenvisninger, inkludert tre av hennes tidligere artikler. Dr. Wang har publisert en bok på kinesisk og har klart manus til en bok nummer to som planlegges oversatt til engelsk i 2017.

Blant kjøperne av apparatet finnes mange fattige landsbyboere som har satset sparepengene for å bli friske uten bruk av kostbare medikamenter og kirurgi. Apparatet omtales som Shenkian-teknologi og er basert på en kombinasjon av vestlig (elektriske impulser) og kinesisk medisin (akupunkturkanaler, energiflyt).

Yuling Wang holder jevnlig kurs over hele Kina, og på symposiet deltok studenter innen helsefag og noen helsearbeidere. Seansen varte en hel dag, en relativt slitsom affære for oss som ikke forstår et kvekk kinesisk. Det hjalp imidlertid at en del av lysbildene og tallmaterialet var selvforklarende. Dessuten hadde de fleste bildene en kort tekst på engelsk til ære for oss, og en tolk satt mellom oss og oversatte.

Før presentasjonene startet, opplevde vi en usedvanlig grad av nysgjerrighet og åpenhet for å ha ”nærkontakt” med oss, de eneste vestlige i salen. Nesten alle de 150 deltakerne hadde med seg mobilkamera og ønsket å bli fotografert ved siden av oss – blide studenter, leger og andre holdt rundt oss, løp fram og tilbake og knipset bilder, en seanse som tok omkring ½ time før alle var fornøyde over å ha sikret seg et bilde av dem selv med de merkelige utlendingene.

Symposiet

Seansen startet lørdag 25. juni kl. 9 om morgenen (Oslo-tid kl. 03 tidlig natt) og besto av omkring 20 presentasjoner, inkludert dr. Wangs forklaringer av teorien bak behandlinga. De fleste innleggene omhandlet behandlingsresultater (før og etter).

Symposiet var svært forskjellig fra det vi er vant til fra Norge og andre vestlige land. Vi norske ble for eksempel bedt om å komme opp på podiet for filming og fotografering, og etter første sesjon ble samtlige tilstedeværende fotografert og filmet sittende og stående foran forelesningssalen.

Forelesningene startet med en introduksjon om kinesisk medisin og ”operasjonsfri og ikke-medikamentell behandling”, som er grunnfilosofien og navnet på en privat klinikk i Beijing ledet av Yuling Wang. Deretter ble blant annet følgende temaer dekket:

● Ytre behandling med kinesisk medisin og ”operasjonsfri og ikke-medikamentell behandling”.

● Bioelektrisk medisin i Laiwu (et distrikt i Kina).

● Presentasjon av Wangs nye bok (på kinesisk) om temaet. Boka skal oversettes til engelsk og er forventet å komme ut i 2017.

● Kliniske effekter på ødemer og infeksjoner.

● Helbredende virkninger av Shenkan-teknologi (BECS) brukt for raskere tilheling av sår etter ortopediske operasjoner.

● Klinisk bruk av hyperbar (overtrykks) oksygenterapi.

● Kliniske observasjoner av behandlingseffekten av BECS på diabetiske fotsår og lammelser.

LES OGSÅ  Kvantemedisin

● Behandlingseffekten ved barnløshet (infertilitet).

● Personlig vitnesbyrd og betraktninger om helsevirkningene av faste.

● Behandlingseffekt ved framskreden kreft.

● Teori for operasjonsfri og ikke-medikamentell behandling (del I og II).

Det bemerkelsesverdige med det elektromedisinske apparatet er at det ikke har noen alvorlige bivirkninger og er så enkelt at selv barn kan lære å bruke det. Selv erfarte vi at behandlingen ikke var direkte behagelig, siden det ”stakk” en del under elektrodene før man kjente strømmen som mer stabil og pulserende. Kinesere har trolig høyere smerteterskel enn oss vestlige, og dette ble ikke omtalt som et problem. Tvert imot fortalte ”vår” lege at metoden virker på det nivået hver enkelt tolererer, slik at det ikke er om å gjøre å oppleve størst mulig ubehag.

Imidlertid foreligger tre klare kontraindikasjoner for slik behandling:

● ved pacemaker

● ved graviditet

● ved livstruende sykdom

Ellers behandles så godt som alle sykdommer, skader og plager, mange med svært gode resultater. Et notat av Yuling Wang og Tian Ran oppsummerer det teoretiske grunnlaget for metoden (se egen ramme) og viser til følgende resultater:3

De siste fem åra er det registrert 1 471 personer som er behandlet med BECS, hvorav 1 370 viste signifikant bedring (95 prosent). Sykdommene inkluderte mer enn 100 ulike, som ble kategorisert i sju grupper. Blant eksempler som nevnes i notatet, er følgende:

1) Sykdommer i nervesystemet

Alle nerveimpulser skjer ved hjelp av elektriske signaler, noe som gjør nervesystemet til den mest aktive biolektriske vevstrukturen i kroppen. Sykdommer som behandles, er funksjonelle lidelser som søvnløshet, hodepine, autisme, epilepsi, depresjoner og strukturelle sykdommer som cerebral parese, hjerneslag, paralyse (lammelser), Ménières syndrom, etc. Blant 311 behandlede tilfeller fikk 300 svært god effekt, tilsvarende 96 prosent.

2) Fordøyelsesproblemer

Tarmveggene og kjertlene skiller ut enzymer og andre molekyler som bryter ned maten i fordøyelseskanalen. Bioelektrisk aktive vev inkluderer leveren, bukspyttkjertelen, kjertlene og glatt muskulatur i tarmveggen. Vanlige lidelser inkluderer funksjonelle sykdommer som tannpine, munnkreft, gastritt, magesmerter, sure oppstøt, akutte magesmerter and noen strukturelle sykdommer som appendicitt, hemorroider, etc. Blant 212 behandlete tilfeller viste 203 særlig god effekt, det vil si 96 prosent.

3) Muskler og skjelettet

Bevegelsesapparatet inkluderer skjelettet, ledd og skjelettmuskulatur, og bioelektrisk aktive vev inkluderer muskler, ledd og beinmarg. Vanlige lidelser inkluderer muskelsvinn, lammelse, leddgikt, hovne ledd og hofteleddsnekrose. Av totalt 401 tilfeller ble resultatet svært vellykket for 384, tilsvarende 96 prosent.

4) Pustesystemet

Dette inkluderer øvre og nedre luftveier og lungene, og består av nesa, strupehodet, halsen, pusterøret, bronkiene og lungene. Bioelektrisk aktivt vev inkluderer pustemusklene slik som mellomgulvet, pectoralis musklene, kjertlene langs bronkiene og pusterøret og glatt muskulatur ved luftveiene. Vanlige plager er forkjølelse, betennelse i nese- og sinuskanalene, strupehodebetennelse, emfysem, astma, slim i halsen, etc. Blant 146 tilfeller viste 132 god effekt, tilsvarende 90 prosent.

5) Urinveier og kjønnsorganer

Det uro-genitale systemet inkluderer nyrene og glatt muskulatur tilknyt-tet urinblæra og urinrøret. Vanlige lidelser inkluderer nyrebetennelse, ødem, å bli veldig tissetrengt, hyppig vannlating, problemer med å late vannet, urinveisbetennelse, nyrestein, betennelse i prostata og testiklene. 66 tilfeller ble behandlet, hvorav 65 ga utmerket respons (98 prosent).

6) Sirkulasjonssystemet

Dette består av hjerte- og karsystemet, alle kroppens blodårer og lymfesystemet. De bioelektrisk aktive vevene inkluderer glatt muskulatur i årene og hjertemuskelen. Vanlige lidelser inkluderer høyt blodtrykk og utposninger i venene. Blant 46 tilfeller viste 23 meget god effekt, det vil si 50 prosent.

7) Kjertelsystemet

Dette inkluderer alle indresekretoriske kjertler i kroppen, det vil si skjoldkjertelen, biskjoldkjertlene, binyrene, hypofysen, de indresekretoriske ”øyene” i bukspyttkjertelen (utskiller insulin og glukagon til blodet), brisselen og gonadene. Vanlige lidelser inkluderer diabetes, høyt blodtrykk og hypertyreose (høyt stoffskifte). Blant 36 behandlede tilfeller var helbredelsesraten 18, tilsvarende 50 prosent.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Teoretisk grunnlag for BECS»]Ifølge dr. Wang består livet av den fysiske kroppen (vår biologiske anatomi) og en ”programvare” som generer og utveksler elektrisk energi.4 Yuling Wang deler det bioelektriske systemet i to, 1) biologisk struktur, som består av molekyler, celler, organer og kroppen (”hardware”), omkranset av miljøfaktorer, og 2) molekylære ladninger, cellepotensialer, organers og helhetlig bioelektrisitet, omkranset av energistrømmer fra miljøet.

Hun deler dette systemet i fem lag som gjensidig påvirker hverandre, hvorav vestlig medisin (VM) legger mest vekt på det underliggende (kroppen) og tradisjonell kinesisk medisin (TKM), som i årtusener har studert de øverste fem lagene, jf. følgende figur.

LES OGSÅ  Lovende behandling av makuladegenerasjon

Ifølge dr. Wang er resonansteknologien utformet for å regulere kroppens elektriske strømmer (bioelektrisitet) i akupunkturkanalene ved å normalisere forekomsten, flyten og endringene i energistrømmen som skjer på grunn av miljøets magnetfelt. Kroppens elektriske signaler er funnet å svinge med varierende frekvens (Herz), hovedsakelig med en sinuskurve på mellom 25, 50 og 100 Hz. Intensiteten av signalene som brukes i behandling, tilpasses individuelt for hver pasient.

En prinsipiell metode er ”jing”-behandling langs lemmene og/eller kroppen, mens en annen er en behandling kalt ”luo”, som krysser horisontalt mellom kroppen og lemmene (bort fra hjertet). Kretsene dannes utenfor det området man ønsker å påvirke under hver behandling.

Teknologien brukes først ved sykdommer der de elektriske strømmene er endret, slik som ved smerte, funksjonelle sykdommer og redusert allmennhelse. Dessuten kan den brukes ved alle sykdommer som rammer nervesystemet, musklene og kjertelsystemet, i tillegg til de fleste komplekse sykdommer.

Vurdering av behandlingseffekten foretas ved undersøkelse av symptomer før og etter behandling i henhold til pasientens egenvurdering. Ved funksjonelle sykdommer med strukturelle endringer blir i tillegg anatomiske strukturer undersøkt.[/gdlr_box_icon]

Skjermbilde 2016-09-07 kl. 11.58.41 copy

Rask symptombedring

Erfaringene med bioelektrisk resonansteknologi kan dempe symptomer raskt uten bivirkninger. To eksempler blir omtalt:

1) Smerter

Grunnlaget for smerter er endringer i bioelektrisitet på cellenivå. Blant 870 tilfeller med forskjellige smertetilstander, slik som skader, akutte magesmerter og til og med smerter i forbindelse med kreft, fikk 833 effektiv smertelindring, det vil si en effektivitet på 96 prosent.

2) Lammelser

Årsakene til lammelser og opplevelsene er komplekse, men er forbundet med abnorme bioelektriske forhold i muskelcellene. Er den elektriske frekvensen for høy, kan man få kramper; er den for lav, kan det svekke muskelstyrken og gi lammelser. 327 pasienter med lammelser, inkludert lammelser etter skader, komplikasjoner forbundet med hjerneslag, seinfølger av akutt muskelbetennelse (myelitt) og cerebral parese, er behandlet med bioelektrisk resonansterapi. 322 av disse opplevde signifikant bedring, en effektivitet på 98 prosent.

Anatomiske endringer

Behandling har vist seg effektivt ved to tilfeller hvor organer er anatomisk endret, det vil si at man visuelt kan sammenlikne før og etter behandling.

1) Ødemer

Endringer i cellenes vanninnhold fører til endringer i cellenes form og dermed organer. 238 tilfeller av ødem er behandlet, inkludert hevelser etter skader, ødemer i ryggsøylen, knær og podagra, hvorav 228 ble behandlet med god effekt (96 prosent)

2) Plager i ryggsøylen

Ryggvirvlene og tilknyttede muskler utgjør et hele som blant annet styres av de elektriske forholdene i muskulaturen. Ubalansert bioelektrisitet blir gjerne diagnostisert som stiv nakke, muskelspenninger, og ryggsøylens naturlige form kan endres og føre til tilstander som utposninger på ryggskivene, skiveprolaps og -degenerering, intervertebral kanalstenose og andre tilstander. Etter bioelektrisk behandling av 471 tilfeller med ryggsøyleproblemer var 445 tilfeller bedret, en effektivitet på 94 prosent.

3) Hemorroider (utposninger)

Utposninger av endetarmen er en vanlig lidelse forbundet med fordøyelse og gjentatt forhøyet trykk ved avføring. Hemorroider involverer musklene like ved anus og i veggene som forsynes av blodkar. Ved for liten elektrisk aktivitet strekkes musklene, og veggene danner hemorroider. Seks tilfeller av hemorroider ble behandlet, og fem viste signifikant bedring etter bare fem ganger.

Eksempler på vellykket behandling

Blant flere tusen tilfeller utdypet Wang og Ran ni vellykkete kasuistikker:

1) Revmatiske smerter

En mann som hadde levd med smerter i mer enn ti år, kunne ikke kle seg selv eller løfte armene opp til ansiktet. Han hadde blant annet fått behandling med medikamenter og akupunktur uten effekt. Etter fire behandlinger med bioelektrisitet kunne han uten vansker kle seg selv, vaske ansiktet og utføre jordbruksarbeid.

2) Hjerneblødning

En 50 år gammel mann rammet av hjerneslag ble operert umiddelbart. Etter 33 dager forlot han sykehuset med lammelser i et bein. Etter bare én behandling med bioelektrisitet, fikk han følelsen tilbake, og etter fire ganger kunne han gå med støtte av krykker.

3) Epilepsi

En 10 år gammel jente ble diagnostisert ved Beijings barnehospital, og EEG tatt to ganger i året fem år bekreftet jevnlige kramper. Etter fem behandlinger à 40 minutter fikk hun økt appetitt, og forstoppelsene ble bedre. 15 dager seinere var hennes EEG normal.

4) Gallestein

En 60 år gammel kvinne ble undersøkt på sykehus, hvor ultralyd viste to gallesteiner. Etter 20 behandlinger var steinene betydelig mindre, og etter 20 nye behandlinger ble ingen steiner funnet.

LES OGSÅ  Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles?

5) Komplikasjoner
etter ryggoperasjon

En pensjonert professor ble operert med oppstiving av nedre del av ryggen, men kunne ikke gå sju måneder deretter. Etter behandling ble mange symptomer bedre: etter første gang fikk hun normal følelse i beina, og etter fem ganger ble hun mindre tissetrengt og fikk normal frekvens av vannlating. Musklene 11 cm under knærne vokste 1,5 cm på hvert bein, mens musklene 13 cm over kneet økte i omkrets med 3,5–4,5 cm etter 19 behandlinger.

6) Alvorlig skoliose

En 10 år gammel jente som ble undersøkt og diagnostisert på sykehus, fikk beskjed om at intet kunne gjøres med tilstanden. Etter 20 behandlinger i løpet av seks måneder var ryggsøylen langt på vei normalisert.

7) Framskreden leverskade

En mannlig pasient med alvorlig leverskade på grunn av alkohol ble påvist å ha sterkt forhøyete leverenzymer. Alle fem indikatorer på leverskade ble gradvis bedre etter bare fem dagers behandling, og etter tre måneder var alle prøvene normale.

8) Senil døvhet

En 87 år gammel pasient med senil døvhet, som gikk over til alvorlig hørseltap, fikk høreapparat i 2002. Tidlig i september 2005 startet han med bioelektrisk behandling, og etter åtte ganger var hørselen på nivå med tre år tidligere. Etter ytterligere ni behandlinger klarte han seg uten høreapparat, og familien bekreftet hans bedring.

9) Overaktiv skjoldkjertel

En kvinne fikk diagnosen hypertyreose i desember 2010 mens hun var i USA. Da hun kom tilbake til Kina, fikk hun bioelektrisk terapi, og bare 10 dager seinere var TSH-nivået normalt.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Pioner innen elektromedisin»]Yuling Wang (f. 1961) studerte først ved Beijing medisinske universitet5 (1979–87) og deretter ved Universitetet i London6 (1991–95), hvor hun tok en medisinsk doktorgrad (PhD). De siste 20 åra har hun arbeidet med forskning og utvikling av elektromedisin, basert på hennes oppdagelse av det bioelektriske sirkulasjonssystemet (BECS) (se illustrasjon).

Dr. Wang er for tida amanuensis ved Peking universitet og direktør for Beijing Shenkan naturhospital, som behandler pasienter uten medikamenter og operative inngrep. Hun leder også et kommersielt selskap som produserer bioelektriske apparater med sin mann Tian (56), som er teknisk direktør på fabrikken, som lager små bærbare og større enheter. Til nå har de solgt mer enn 10 000 enheter (flest små enheter) til statlige og private sykehus, klinikker og enkeltpersoner over hele Kina.

Paret bor i Beijing med datteren Jennifer (16). Deres eldste datter Victoria (28) studerer til mastergraden i helseledelse ved Johns Hopkins universitet i Baltimore, Maryland,7 samtidig som hun bidrar til salg av apparater og behandling i USA. Hun kan kontaktes via selskapets nettside www.21who.com.[/gdlr_box_icon]

Konklusjon

BECS-terapien ser ut til å ha et stort potensial i behandling av mange ulike lidelser hvor vestlig medisin kommer til kort. Resultatene som er rapportert til nå, er ikke basert på blindforsøk, men slike protokoller vil være umulig å gjennomføre fordi behandlingen innebærer mer eller mindre grad av ubehag.

Imidlertid er det utført en del kontrollerte forsøk på dyr, og kliniske erfaringer samles kontinuerlig inn fra millioner av behandlinger som utføres over hele Kina. De nærmeste åra vil det bli samlet inn millioner av kliniske erfaringer, og Wang og kolleger har planene klare for en rekke kontrollerte forsøk. Sammen med annen litteratur om elektromedisin vil det snart foreligge mer omfattende vitenskapelig dokumentasjon som vi ønsker å formidle til våre lesere. Jan Fredrik kjøpte med seg et apparat hjem fra Kina, og vi ser fram til de erfaringene Klinikk for Integrert Medisin kommer til å gjøre utover høsten med det.

Kilder:

1.  Bioelectricity medicine. http://www.21who.com

2.  Tian R, Wang Y. Pathologic study on a new biolectricity circulatory system. Basic and Applied Pathology 2012; 5: 79–80. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-9294.2012.01135.x/full

3.  Wang Y, Ran T. Bioelectricity circulatory system: one of the main material bases of Chinese medicine. Notat.

4.  http://www.21who.com/newsdetail.asp?types=55&num=39

5.  http://www.mbbsinchina.co/guangzhou_medi_uni.php

6.  http://www.london.ac.uk

7.  https://www.jhu.edu/about/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner