Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Kinesiske urter mot influensavirus

Kinesiske urter mot influensavirus

Observasjonsstudier fra Asia indikerer at en tradisjonell kinesisk urtekombinasjon kan være effektiv i behandling av akutt influensa (H1N1). Blandinga er flytende og består av 12 urter. Kinesiske forskere ønsket å undersøke hvor effektiv denne urtekombinasjonen var i sammenlikning med medikamentet Tamiflu. Urter og Tamiflu ble testet på 410 influensasyke personer i alderen 16 til 69 år. Det viste seg at urtene var like effektive som Tamiflu i å motvirke H1N1-viruset. Virkningen ble målt som tiden det tok å få ned kroppstemperaturen. Faktisk var urtene noe mer effektive enn medikamentet, og både urter og Tamiflu og kombinasjonen av dem var mer effektive enn ingen behandling. Forskerne konkluderte at de tradisjonelle urtene alene eller sammen med Tamiflu kan brukes som behandling av infeksjoner med influensa H1N1-virus. IM

Kilde:

Wang C, Cao B, Liu Q-Q mfl. Oseltamivir compared with the Chinese traditional therapy maxingshigan-yinqiaosan in the treatment of H1N1 influenza: A randomized trial. Annals of Internal Medicine 2011; 155: 217-25. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21844547

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar