Skip to main content

Kjemikaliefritt hjem med enkelt og miljøvennlig renhold

Allergier og overømfintlighet er et økende problem i samfunnet. Mye tyder på at vi lever for sterilt og at immunresponsen derfor ikke blir stimulert fra tidlig alder. Såpe og andre rengjøringsmidler er trolig en del av årsaken, og eksponering for kjemikalier gjør det hele verre. Trolig kan 90 prosent problemene elimineres ved at folk blir mer bevisst bruken av kjemikalier i hjemmet.

Tekst Birthe Storaker     Foto Shutterstock

Såpe brukes hver dag mange ganger daglig, og kjemiske produkter finnes i de fleste hjem. De brukes på huden, til klesvask, på gulv og benker. Når vi sprayer med rengjøringsmidler og tørker, ligger det igjen rester av såpe og kjemikalier på overflater der vi lager mat, sitter og spiser og på badet. – Enkelte renholdsprodukter etterlater seg en sky av kjemikalier, sier overlege i Arbeidstilsynet, førsteamanuensis i miljømedisin på NTNU Jan Vilhelm Bakke. – Såpepartikler blir hengende i lufta. Når vi puster dem inn, kommer stoffene ned i lungene og skader slimhinnene, forteller han. De kan skape og forverre luftveislidelser og over tid føre til varige skader som kronisk astma og i verste fall kols (kronisk obstruktiv lungelidelse). Han mener at all rengjøringsspray er skadelig for luftveiene og bør forbys.1

LES OGSÅ  Normer for en saklig debatt

Arbeidstilsynet advarer renholdere mot å bruke vaskemidler i sprayform. I følge forsker og lungespesialist ved Haukeland Universitetssykehus, Cecilie Svanes, foreligger kjente koblinger mellom bruk av rengjøringssprayer og risikoen for å utvikle astma. Hun har deltatt i en 20 år lang studie kalt The European Community Respiratory Health Study (ECRHS).2

Hele familien blir eksponert for de farlige kjemikaliene som tradisjonelt brukes til rengjøring. Astma- og allergiplager øker hos de yngste og også blant stadig flere voksne. Barns lek på gulvet virker ufarlig, men kan være kilden til å gi dem framtidig astma og allergi. Alle overflater barn berører som gjøres rene, er kilder til å bli eksponert for kjemikaler.

Vann og fiber gjør effektivt rent

Per Øystein Lohne (f. 1962) har i 25 år solgt kjemikaliefrie, miljøvennlige rengjøringsmidler til norske forbrukere. – Det er vanskelig å overbevise folk om at reint vann og mikrofiber er det som fungerer suverent best når det gjelder rengjøring, sier Lohne, salgsdirektør i ENJO Norge. – Vi tror at det bør lukte såpe etter at vi har vasket, og at det betyr «her er det reint». Men det stemmer ikke. Realiteten er nærmere at lukt er et signal om forurensning. Profesjonelle rengjørere bruker nesten ikke kjemikalier fordi de vet at reint vann er det mest effektive, sier Lohne videre. Han viser til lukten av grønnsåpe, som vi forbrukere kobler til renhet, mens vaskemiddelet faktisk har vært forbudt i offentlige bygg i en årrekke fordi bakterier elsker grønnsåpe og formerer seg i stor fart.

I 1992 startet Lohne og Terje Scheen (f.1958) selskapet ENJO i Norge. ENJO produserer rengjøringsprodukter fri for kjemikaler. De ønsket først og fremst å bidra til et bedre miljø ved å begrense utslipp av kjemikaler fra såpe, og muligheten bød seg da østerrikeren Johannes Engel, som utviklet denne fiberteknologien, ville starte selskapet i Norge. – Fiberteknologi er miljøvennlig framstilt, og rengjøring krever ikke kjemikaler da det foregår mekanisk, forteller Terje. Det fungerer slik at fiber tar bort overflatespenningen i vannet på samme måte som såpe, bare uten kjemikaler. Vannet blander seg med fett og smuss og tas opp i kluten. Fibrene går ned i porene og fjerner bakteriegrunnlaget på flater og gjør at overflaten holder seg ren lenger. Man unngår da å legge igjen en film av såperester som bakteriene legger seg i, hvilket skjer når man bruker såpe.

LES OGSÅ  En bank for mennesker og miljø

Ved å rengjøre med mikrofiber fra ENJO reduserer husstanden også søppelmengden. Produktene kommer i resirkulerbare materialer. Resultatene viser en langt mindre mengde søppel og ingen forurensning av grunnvannet, noe som gir god samvittighet. Klutene rengjøres i vaskenett i vaskemaskinen.

Per Øystein Lohne er glødende opptatt av miljøet og er ikke tilhenger av bruk- og kast-samfunnet som vi er en del av. – Jeg tror ikke folk flest egentlig er så miljøbevisste, men de er blitt veldig opptatt av egen helse, forteller Per Øystein. – Mange av våre kunder kjøper våre produkter for å unngå unødvendige kjemikalier og dermed skaffe seg et bedre inneklima.

Kan gi skade 4 timer etter bruk

I Norge bruker man fortsatt rengjøringsmidler i sprayform, i motsetning til i Danmark og Estland. Her har bransjen tatt grep ved å enten bruke flasker som gir større stråler, eller ved helt å kutte ut kjemikalier. Ifølge Steinar Klubben Nilsen, seniorforsker ved SINTEF, er kjemikalier stort sett unødvendige. – Vi trenger ikke sterke kjemikalier for å få det rent. Vi har god dokumentasjon på at mikrofiberkluter med litt vann gjør samme nytten, forklarer han.

– Rett etter at vi har sprayet, får vi skyhøye verdier av bittesmå partikler. Disse påvirker lufta i fire timer etterpå, sier biolog og daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn-Jenssen.3 Forskning viser klar sammenheng mellom den økte sykdomsfrekvensen og bruk av rengjøringsmidler i sprayform. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, klor og andre desinfeksjonsmidler, utgjør en særlig risiko, og problemene har tiltatt de siste tjue årene.

Mikrofiber

Mikrofiberkluter kan rengjøre overflater helt uten bruk av renholdskjemikalier. De fjerner bakterier dersom de brukes på riktig måte. Ved vanskelige flekker og rengjøring av toaletter og dusjanlegg kan det være behov for rengjøringsmidler. Kjemikaliene bør da påføres ved hjelp av spruteflasker eller skum. Spruteflasker har en annen type dyse enn sprayflasker og avgir en konsentrert stråle og større dråper. På denne måten begrenses dannelsen av aerosolene som man puster inn.

LES OGSÅ  Funksjonellmedisinsk Institutt – for den som ønsker å ta ansvar for eget liv og helse

– Vi kan uansett kvitte oss med 90 prosent av de skadelige produktene vi har i hjemmet og samtidig skape et mye renere og bedre innemiljø, avslutter Per Øystein Lohne.

Kilder:

1.  https://www.nrk.no/livsstil/overlege-vil-forby-vaskespray-1.12319593

2.  http://www.ecrhs.org/

3.  http://www.tv2.no/a/8571263/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner