Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Klassisk musikk reduserer blodtrykk, hjerterate og blodkortisol

Klassisk musikk reduserer blodtrykk, hjerterate og blodkortisol

Tyske forskere har testet effekten av musikk av to klassiske komponister, Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) og Johann Strauss Jr. (1825–1899), og den svenske popgruppa ABBA på folks blodtrykk, hjerterate og blodkonsentrasjonen av kortisol. Etter en loddtrekning ble 60 personer tilordnet en av tre grupper som skulle høre på Mozart, Strauss eller ABBA i 25 minutter. Blodtrykket, hjerteraten og kortisolnivået ble målt før og etter at de hadde hørt på musikken. De samme variablene ble også målt i en kontrollgruppe på 60 personer som ikke hørte på musikk, men hvilte i ro.

Musikk av Mozart og Strauss, men ikke av ABBA, senket både blodtrykket og hjerteraten markert. Det var ingen endringer i kontrollgruppa. Nivået av kortisol i blodet ble redusert i alle fire gruppene; både musikk og hvile reduserte altså stressnivået. Mozart-musikk ga imidlertid størst reduksjon i blodtrykk og hjerterate, spesielt hans Symfoni nr. 40 i g-moll (KV 550). IM

Kilde:

Trappe H-J, Voit G. The cardiovascular effect of musical genres. Deutsches Ärzteblatt International 2016; 113: 347–52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27294814

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar