Skip to main content

Klimaendringer i historisk perspektiv

I høst utkom en viktig bok som på bare 112 sider oppsummerer hva historiske kilder og nyere forskning viser om klimaet i geologisk tid med tilbakeblikk helt til siste istid for 12 000 år siden.

Tekst Dag Viljen Poleszynski

Klimaendringer i historisk perspektiv / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Bokfakta

Forfatter: Eva Marie Brekkestø
Tittel: Vårt alltid skiftende klima. Klimaendringer gjennom historien.
Utgiver: Sinus Forlag
Utgivelsesår: 2021 (112 sider)
ISBN: 978-82-303-5014-0
Pris: kr. 295 (innbundet) fra http://sinus-soft-design.no/skiftende-klima.html

Boka har 10 kapitler som dokumenterer at dramatiske klimaendringer ikke er noe nytt. Dagens alarmerende rapporter om ”ekstremvær”, med rekordhøye temperaturer, skogbranner, flom, tørke og stormer viser seg ikke å være sannferdige når mediene hevder at det som skjer i vår tid, aldri tidligere har forekommet. Historiske data viser imidlertid at langt mer ekstreme eksempler på slike forhold har forekommet over hele verden i årtusener. Påstanden om at vi er inne i en periode med en farlig temperaturstigning som langt overgår fortidens endringer, er ganske enkelt feil. Tidligere endringer har ofte vært langt mer dramatiske og har ført til sultkatastrofer og dødsfall i et omfang som gjør at dagens hendelser framstår som langt mindre dramatiske. Med dagens teknologi og kunnskapsnivå er vi langt bedre rustet til å møte ekstremvær og naturkatastrofer, som alltid har vært menneskehetens svøpe. Det faktiske forhold er at jordas varmeperioder har gjort livsbetingelsene på jordkloden langt mer behagelig enn i de periodene klimaet har vært kjølig, slik som under Den lille istiden, som varte i omkring 500 år fra 1350 til 1850.

LES OGSÅ  Bli din egen beste venn og bidra til et varmere samfunn

Etter å ha lest sju voluminøse bøker om klimaet på til sammen flere tusen siden er jeg imponert over med hvilken letthet og klart språk forfatteren har klart å framstille et så stort materiale, som dessuten er godt underbygget. Boka oppgir 72 troverdige kilder og avsluttes med et stikkordregister. Den er rikt illustrert med fotografier, grafiske framstillinger og bilder av malerier og tegninger og dermed pedagogisk forbilledlig. Løp og kjøp! 

Om bokforfatteren

Eva Marie Brekkestø (f. 1957) er født og oppvokst i Kristiansand og utdannet ved Universitetet i Oslo (forberedende pluss mellomfag i fransk). Hun fullførte deretter treårig lærerhøyskole med fordypning i norsk og samfunnsfag samt kroppsøving grunnfag og er adjunkt med to års tilleggsutdanning. Hun underviste i norsk, fransk og samfunnsfag (ungdomsskolenivå) i Oslo 1983–2014 og deretter i norsk og samfunnsfag i Bærum. Brekkestøs livslange interesse for historie førte til interessen for klimaet gjennom historien. Hun bor på Jar med ektefelle, mens barna for lengst er ute av redet. E-post: eva@fredriksen.no


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner