Skip to main content

Kognitiv funksjon svekkes allerede fra 40-årene

Forskere fulgte ca. 5200 menn og 2200 kvinner i alderen 45-70 år i ti år i Storbritannia. De ble delt inn i fem alderskategorier (45-49, osv.) og testet tre ganger i denne perioden for hukommelse, resonnement, ordforråd og taleferdighet. Bortsett fra ordforrådet var det nedgang i skåre for alle testene i alle alderskategorier. Reduksjonen var raskest for de eldste. Sett i sammenheng med andre studier ser det ut til at en reduksjon i kognitivt tempo skjer kontinuerlig fra tidlig voksen alder, mens reduksjon i hukommelse og læring kommer noe seinere. IM

Kilder:

Haugen TB. Kognitiv funksjon svekkes allerede fra 40-årene. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132: 1072. http://tidsskriftet.no/article/2262113

Singh-Manoux A, Kivimaki M, Glymour MM mfl. Timing of onset of cognitive decline: results from Whitehall II prospective cohort study. British Medical Journal 2012; 344: d7622. www.bmj.com/content/344/bmj.d7622


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Hjernens stimuleres under fysisk aktivitet