Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Kognitiv funksjon svekkes allerede fra 40-årene

Kognitiv funksjon svekkes allerede fra 40-årene

Forskere fulgte ca. 5200 menn og 2200 kvinner i alderen 45-70 år i ti år i Storbritannia. De ble delt inn i fem alderskategorier (45-49, osv.) og testet tre ganger i denne perioden for hukommelse, resonnement, ordforråd og taleferdighet. Bortsett fra ordforrådet var det nedgang i skåre for alle testene i alle alderskategorier. Reduksjonen var raskest for de eldste. Sett i sammenheng med andre studier ser det ut til at en reduksjon i kognitivt tempo skjer kontinuerlig fra tidlig voksen alder, mens reduksjon i hukommelse og læring kommer noe seinere. IM

Kilder:

Haugen TB. Kognitiv funksjon svekkes allerede fra 40-årene. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132: 1072. http://tidsskriftet.no/article/2262113

Singh-Manoux A, Kivimaki M, Glymour MM mfl. Timing of onset of cognitive decline: results from Whitehall II prospective cohort study. British Medical Journal 2012; 344: d7622. www.bmj.com/content/344/bmj.d7622

Legg igjen et svar