Skip to main content

Kolesterol, venn eller fiende?

Den utbredte oppfatningen i medisinske miljøer om at kolesterol er farlig, er feilaktig. Tvert imot er kolesterol livsviktig, og det er på tide at helsemyndighetene tar konsekvensen av hva forskningen faktisk viser om mettet fett, kolesterol og hjerte- og karsykdom.

Tekst Tor Ole Kjellevand     Foto Shutterstock og Fotograf Sturlason

En gang i midten av forrige århundre oppstod hypotesen om at kolesterol var et sykdomsframkallende stoff. I utgangspunktet er det merkelig at noen engang kunne komme på tanken om at et for kroppen helt naturlig og livsviktig stoff kunne være sykdomsframkallende. Men det skjedde dessverre. Siden da har myten levd videre og står nok sterkere enn noen gang i det medisinske fagmiljøet.

For cirka 10 år siden, da jeg arbeidet som overlege ved hjertemedisinsk avdeling på Rikshospitalet i Oslo, begynte jeg å tvile på denne teorien. Det var så mye som ikke stemte. Hvorfor fikk vi inn pasienter med hjerteinfarkt med lavt eller normalt kolesterolnivå? Hvorfor levde så mange med meget høyt kolesterolnivå til de ble 100 år gamle hvis kolesterol forårsaket hjertesykdom? Jeg begynte etter hvert å lese det jeg kunne finne om dette og ble etter hvert overbevist om at vi hadde tatt fullstendig feil. Kolesterol er ikke farlig, det finnes ikke ”godt” og ”dårlig” kolesterol, bare godt kolesterol.

Kolesterolhypotesen forårsaker store problemer i vårt samfunn. For det første blir friske personer gjort til pasienter med en diagnose som kalles ”hyperkolesterolemi”. Konsekvensen av sykeliggjøring av hundretusenvis av friske personer er vanskelig å undervurdere. Disse medikamentene har også bivirkninger, mange av dem alvorlige. Jeg har under samtaler med folk som bruker statiner, opplevd at dette konsekvent blir bagatellisert av legene. I tillegg koster det samfunnet store beløp både unødig å måle kolesterolnivået og til å forskrive medikamenter mot høyt kolesterol, de såkalte statinene.

En annen farlig konsekvens av kolesterolhypotesen er at ernæringsvitenskapen kommer galt ut. Når man sammenlikner helseeffekten av ulike kosthold, ser man på effekten på kolesterolverdiene. Kosthold som øker kolesterolverdiene, er altså usunt, mens et som senker det, er sunt. Et slikt utgangspunkt for slike studier har minimal vitenskapelig verdi.

Et sunt kosthold er et kosthold som virker positivt på din helse, ikke på ditt kolesterolnivå.

Et livsviktig molekyl

Kolesterol er en av de viktigste byggesteinene i våre celler. Spesielt viktig er kolesterol i cellemembranen, som er vårt forsvar mot infeksjoner og kreftsykdommer. Kolesterol er en livsviktig komponent i synapsene som gjør at våre hjerneceller kommuniserer med hverandre. Kolesterol er også nødvendig for å produsere viktige hormoner som østrogen, testosteron, DHEA og kortison. Det spiller også en essensiell rolle i vårt immunsystem.

Man kan ikke måle kolesterolnivået i blodet, da det ikke er vannløselig. Det man måler, er transportmolekylene LDL og HDL. Det blir litt som å måle hvor mange passasjer som reiser med flytoget ved å telle antall vogner og ikke antall passasjerer.

LES OGSÅ  Fotsoneterapi mot brystsmerter etter hjerteinfarkt

Det aller meste av kolesterolet dannes i leveren, og det vi spiser eller ikke spiser, har minimal innvirkning på mengden kolesterol i blodet.

I stedet for å se på ”farene” forbundet med en høy kolesterolverdi, bør vi se på farene ved en kunstig lav kolesterolverdi. Det er påvist følgende skadevirkninger: Økt risiko for infeksjoner, økt risiko for kreftsykdommer, økt risiko for hjerneslag, diabetes, demens med flere.1,2,3,4,5

Hva er riktig kolesterolverdi?

Riktig kolesterolverdi er den du har! Du har så mye kolesterol som kroppen din trenger, hverken mer eller mindre. Det sørger kroppen for. Kroppen er nemlig så fantastisk innrettet at hvis den trenger mer av dette livsviktige stoffet, produserer leveren det kroppen trenger. Har du nok, ja da reduserer leveren produksjonen av kolesterol. Slike mekanismer er det mange av i kroppen. Vi kaller det homøostase, den egenskapen kroppen har til å opprettholde likevekt når det gjelder mange av kroppens funksjoner. Denne homøostasen fungerer utmerket og skal ikke tukles med ved tilføring av kunstige virkemidler, som for eksempel kolesterolsenkende medikamenter.

Det beste rådet jeg vil gi til friske kvinner og menn er følgende: ikke mål ditt kolesterolnivå! Å måle kolesterolverdien har ingen som helst betydning for din helse og kan bare skape problemer.

Historien bak hypotesen

Hvordan har man så kommet på at kolesterol er farlig og må bekjempes med ethvert middel? Det er en lang historie, og den er ikke flatterende verken for forskerne eller legemiddelindustrien. Interesserte lesere kan finne mye dokumentert litteratur om dette. Den beste boka jeg har lest, heter Good calories, bad calories og er skrevet av Gary Taubes.6 Det tok ham 10 års forskning for å komme fram til sannhetene i denne boka. Kort sagt oppstod kolesterolmyen på grunn av dårlig kontrollerte forsøk på mennesker, observasjonsstudier som ikke kunne skille mellom årsak og effekt, og dyrestudier som ikke har noen relevans for hva som skjer i mennesket. Da hypotesen ble kjent, kastet selvfølgelig legemiddelindustrien seg over denne muligheten til å tjene penger. Deretter er det bare blitt styggere og styggere. Det forskes ikke lenger på temaet fordi man allerede er blitt enige om sannheten: Kolesterol er farlig og må senkes med medikamenter. Alle store studier finansieres av legemiddelindustrien, og hvis de ikke viser positiv effekt, blir enten studien ikke publisert, den publiseres i et lite kjent tidsskrift eller publiseringen blir utsatt. Slike negative studier blir heller ikke omtalt i massemedia, for de er jo ikke interessante. En annen kjent måte å forfalske resultatene på er å skrive et resymé som ikke er representativt for studiens egentlige resultat. Dessuten utformes studiene slik at de har alle muligheter til å få et godt resultat.

I tillegg drar man konklusjoner av studier som ligger langt unna det de viser. Et eksempel er en studie som viste at av pasienter innlagt med hjerteinfarkt i USA, hadde 75 prosent normalt eller lavt kolesterol!7 Faktisk hadde denne gruppa lavere kolesterolnivå enn gjennomsnittet i USA.8 Hva ble konklusjonen? Den burde selvfølgelig ha vært at lavt kolesterol beskytter ikke mot hjertesykdom, men i stedet ble konklusjonen fra forskerne: Dette viser at vi må senke kolesterolet ytterligere hos disse pasientene!?

LES OGSÅ  LDL og E-vitamin

Nylig ble det publisert en studie som tydeligvis ikke var finansiert av statinindustrien. Den viste at pasienter med diabetes 2, når de ble behandlet med statiner, fikk mer forkalkninger i hjertets kransårer
enn dem som ikke ble behandlet.9 Mange studier viser at forkalkninger i kransårene er den beste indikatoren på økt risiko for hjerte/karsykdom.10 Statinene økte altså kardiovaskulær risikoen for diabetes 2-pasienter. Jeg fant denne studien fordi jeg lette etter den. Jeg har aldri sett den referert på noen fagmedisinsk nettside, og den er aldri blitt nevnt i media. Den blir oversett. Hadde resultatet vist det motsatte, hadde studien antakelig stått på forsida av Dagbladet.

Man forsker ikke lengre for å bli klokere, men for å forsøke å underbygge det man allerede har bestemt seg for. Dette er tragisk for den medisinske profesjon, men enda mer for alle de friske som blir gjort til pasienter.

Det ble for noen år siden nedsatt en ekspertgruppe som skulle vurdere når høyt kolesterol skulle behandles. Grensene ble selvfølgelig flyttet nedover. En journalist sjekket bakgrunnen til disse ”uavhengige” ekspertene og fant at åtte av de ni som satt i gruppa, stod på lønningslista til statinfabrikantene.11 I idrett kaller vi det doping, og vi stoler ikke på utøvere som er tatt i doping. Innen vitenskapen er dopingkontroll fraværende. Vi stoler på at man opplyser om eventuelle interessekonflikter. Det er som å spørre rytterne i Tour de France før start: Har du dopet deg? Hvis svaret da er nei, er det greit. Da er det bare å starte.

Håp for framtiden?

USAs helsemyndigheter har nylig funnet ut at man ikke lenger skal advare mot mat med høyt kolesterolnivå. Nå kan folk begynne å spise egg og reker igjen! Det er et lite skritt på veien mot sannheten, men de holder fast ved at mettet fett er usunt og at høye kolesterolnivåer forårsaker hjertesykdom. Vil sannheten om kolesterolets virkninger komme fram i overskuelig framtid? Man kan håpe, men jeg ville ikke sette mange penger på det. Grunnen er først og fremst legemiddelindustrien og alle de statinforskerne de har i lomma. Incentivene til å beholde kolesterolmyten er mange. Forskerne har satt sin ære i at dette er sannheten.

Legemiddelindustrien kjemper med nebb og klør for å opprettholde sine inntekter, og til og med Den amerikanske hjerteforeningen (AHA) tjener penger på myten ved å tillate produkter med lavt innhold av kolesterol og mettet fett å bli merket med deres logo. En slik merking er ikke gratis, og AHA tjener store penger på dette. Heldigvis finnes det i dag mange forskere, leger og legfolk som har sett at kolesterolhypotesen ikke holder mål. Det skrives mye om dette på nettet, og det publiseres mange bøker om emnet. Dessverre er det den såkalte medisinske ekspertisen som har tilgang til de viktigste informasjonskanalene. Det er deres meninger som kommer på trykk i media. Det er deres studier, finansiert av legemiddelindustrien, som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter. Men det er enkelte lysglimt. I en artikkel i Scandinavian Cardiovascular Journal ble det publisert en artikkel i 2011 med tittelen: ”The Cholesterol hypothesis: Time for the obituary?”12 Om nekrologen over hypotesen blir skrevet med det første, tviler jeg på, men jeg håper at Mahatma Gandhis (1869–1948) ord tross alt vil vise seg riktige:

LES OGSÅ  Et sviktende hjerte

“Først overser de deg, så ler de av deg, deretter sloss de mot deg, og så vinner du.”

I min personlige kamp mot kolesterolmyten har jeg opplevd de tre første leddene i denne setningen. Jeg håper jeg vil oppleve den fjerde!

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Tor Ole Kjellevand fra Kristiansand (f. 1956) er utdannet lege (UiO 1984) med spesialitet i radiologi (1992). Han har jobbet 17 år med invasiv kardiologi ved Ullevål og Rikshospitalet i Oslo. Siden 2007 har han vært medisinsk sjef for Unilabs, en privat leverandør av radiologiske tjenester. E-post kjellevand@getmail.no[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Jacobs D, Blackburn H, Higgins M mfl. Report of the conference on low blood cholesterol: mortality associations. Circulation 1992; 86: 1046-60. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1355411

2.  Weverling-Rijnsburger AW, Blauw GJ, Lagaay AM mfl. Total cholesterol and risk of mortality in the oldest old. Lancet 1997, 1119-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9343498

3.  Muldoon MF, Marsland A, Flory JD mfl. Immune system differences in men with hypo- or hypercholesterolemia. Clinical Immunology and Immunopathology 1997; 84: 145-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9245545

4.  Iribarren C, Jacobs DR Jr, Sidney S mfl. Cohort study of serum total cholesterol and in-hospital incidence of infectious diseases. Epidemiology and Infection 1998; 121: 335-47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9825784

5.  Sekler A, Jiménez JM, Rojo L mfl. Cognitive impairment and Alzheimer’s disease: Links with oxidative stress and cholesterol metabolism. Neurology 2005; 64; 1689-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2536538/

6.  Taubes G. Good calories, bad calories: fats, carbs, and the controversial science of diet and health, New York:Anchor Books, 2008.

7.  Carroll MD, Lacher DA, Sorlie PD mfl. Trends in serum lipids and lipoproteins of adults, 1960-2002. JAMA 2005; 294: 1773-81. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16219880

8.  Sachdeva A, Cannon CP, Deedwania PC mfl. Lipid levels in patients hospitalized with coronary artery disease: An analysis of 136,905 hospitalizations in get with the guidelines. American Heart Journal 2009; 157: 111-7. http://www.ahjonline.com/article/S0002-8703(08)00717-5/abstract

9.  Budoff MJ, Shaw LJ, Liu ST mfl. Long-term prognosis associated with coronary calcification : observations from a registry of 25,253 patients. Journal of the American College of Cardiology 2007; 49: 1860-70. http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1138186

10.  Saremi A, Bahn G, Reaven PD mfl. Progression of vascular calcification is increased with statin use in the Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT). Diabetes Care 2012; 35: 2390-2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22875226

11.  Cholesterol guidelines become a morality play. USA Today 16.10.2004. http://usatoday30.usatoday.com/news/health/2004-10-16-panel-conflict-of-interest_x.htm

12.  Scherstén T, Rosch PJ, Arfors KE mfl. The cholesterol hypothesis: Time for the obituary? Scandinavian Cardiovascular Journal 2011; 45: 322-23.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner