Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Kombinasjonsterapi mot kreftstamceller

Kombinasjonsterapi mot kreftstamceller

 

En ny type kreftterapi kombinerer antibiotika med vitamin C.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Kreftstamceller, som forsyner farlige svulster med flere celler, kan bli uskadeliggjort ved å bruke en kombinasjon av antibiotika etterfulgt av vitamin C. På denne måten klarte forskere å drepe kreftstamceller under laboratorieforhold. Dette er en ny type kombinasjonsterapi mot kreft.1

Et tetrasyklin (doksysyklin) ble brukt for at kreftcellene ikke skulle få muligheten til å skifte til annen type energikilde. Kreftcellene ble tvunget til kun å bruke glukose som energikilde i glykolysen og derfor å bli såkalt metabolsk ufleksible. De kreftcellene som overlevde behandling med antibiotika, ble alvorlig svekket og mer mottakelige for å ”sulte i hjel” med etterfølgende bruk av vitamin C. Dette vitaminet hemmer nemlig ATP-produksjonen i mitokondriene – den såkalte glykolysen – som normalt skaffer energi fra glukose.

Vitamin C er opp til ti ganger mer effektiv i å stoppe veksten til kreftceller enn en variant av glukose kalt 2-deoksy-D-glukose (2-DG). Hvis vitamin C kombineres med antibiotika, blir effekten nesten 100 ganger større enn ved bruk av 2-DG alene. Siden verken doksysyklin eller vitamin C er giftige, kan denne typen kreftbehandling gi mye mindre bivirkninger enn vanlig kreftterapi.

Annonse:

Forskerne oppdaget også sju andre kjemiske stoffer som kan brukes i kjølvannet på antibiotikabehandling. Dette omfattet naturmiddelet berberin og seks billige og ugiftige medikamenter som er godkjent av USAs mat- og legemiddelverk (FDA).

Denne typen kombinasjonsterapi er lovende og bør testes klinisk så fort som mulig. Den kan også være et nyttig tilskudd til mer konvensjonell kreftterapi for å forebygge tilbakefall av kreft med fortsatt sykdomsutvikling og spredning. IM

Kilde:

1. De Francesco EM, Bonuccelli G, Maggiolini M mfl. Vitamin C and doxycycline: A synthetic lethal combination therapy targeting metabolic flexibility in cancer stem cells (CSCs). Oncotarget 2017; 8: 67269–86. http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=18428

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar