Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Konserveringsmiddelet E-250 natriumnitritt

Konserveringsmiddelet E-250 natriumnitritt

Jeg så et program på TV for flere år siden av og med Michael Mosley. De sjekket blant annet effekten av å spise mye egg og bacon daglig. Blodprøver ble tatt før han startet med dette, og nye prøver ble tatt etter cirka 14 dager. Han fikk urovekkende resultater etter cirka 14 dager og ble anbefalt å slutte med egg og bacon hver dag. De mente at E-250 var  årsaken og ikke baconet i seg selv.

Tilbake til 1973 ble E-250 forbudt å tilsette kjøtt i Norge på grunn av kreftfaren, men ble gradvis gjeninnført da forbrukerne ikke ville ha grått kjøtt. I dag er omtrent alt av bearbeidet kjøtt tilsatt E-250. Gildes sylte er grå og er et av få produkter jeg har funnet uten natriumnitritt.

Vi vet at bearbeidet, rødt kjøtt
er kreftframkallende. Vi vet at
natriumnitritt er kreftfram-kallende, men det er uenighet blant forskerne om hvor store mengder vi tåler før det blir det. Vi blir anbefalt å spise lite rødt kjøtt.

Hvorfor jobber vi ikke for å bli kvitt E-250? Torunn Marie Moholdt

VOF: Michael Mosley er ikke alltid en god kilde. Studier har både frikjent og vist en mulig sammenheng med noen kreftformer og nitritt. Så lenge man inntar vitamin C med nitratholdig mat, prepresenterer det trolig ingen fare, og mulig sammenheng er dessuten ikke sterk uansett.

Annonse:

Vedlagte lenke kan anbefales:

https://www.cancertherapy-advisor.com/fact-sheets/cancer-dietary-nitrates-nitrites-risk-fact-sheet/article/784074/

Hetsen mot kjøtt er omfattende og har lite grunnlag i realiteter. Det er heller ikke klart at bearbeidet kjøtt representerer en klinisk signifikant kreftrisiko. Jeg spiser bacon med god samvittighet, men tar i tillegg store doser antioksidanter. For øvrig er det mer nitrater i salat enn i bacon, jf. for eksempel. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5412236/! DVP

Legg igjen et svar