Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Kontakt med hester

Kontakt med hester

Hester kan ha en gunstig terapeutisk effekt på personer med psykiske og fysiske problemer, for eksempel folk med Downs syndrom.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

I mange år har det vært rideprogrammer i Storbritannia, Norge og andre land for mennesker med handikap. Dette kalles terapiridning (se ramme). Personene med problemer opplever gjennom disse programmene å få ny trygghet og frihetsfølelse. Dette kan gi både psykiske fordeler og forbedret balanse og koordinasjonsevne.4:128

I California arbeider to terapeuter for mennesker med alvorlige, psykiske lidelser, kriminell atferd og rusmisbruk. Jobben som psykoterapeuter tok en ny vending da de vervet hester på gården til helbredelsesprosessen. Hestenes størrelse, styrke og deres fysiske nærvær gjorde folk mer bevisste og fikk dem bokstavelig talt til å ta til fornuft. Hesteterapi kan være bra for dem som føler seg langt nede, demoraliserte, redde, bekymrede eller fortapte. De to psykoterapeutene mener at slik terapi er gunstig for alle som søker alternative metoder i helbredelse av psykiske sykdommer eller som lurer på hvordan de skal takle hverdagens stress.4:128

Rupert Sheldrake påpeker at mange rir bare fordi de trives med det. De får dermed mange av disse fordelene uten engang å tenke på hesten som terapeut.4:128

Annonse:


Terapiridning

Dette er en metode der fysioterapeuter bruker hestens bevegelser som grunnlaget i behandlinga. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, styrking av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan terapiridning være suverent. Dette er viktig i sansetrening og motorisk trening, for læring og stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning.10

Terapiridning er en lystbetont form for fysioterapibehandling. Klientene opplever at de rir, mens ridefysioterapeuten samtidig bruker hesten og dens bevegelser til å oppnå fysioterapeutiske mål og trene opp rytteren etter hver enkelt behov. Hestene er ofte spesialtrente til å være ”terapeuter”, og for mange ryttere er kontakten og samarbeidet med hesten viktig.10

Terapiridning foregår ofte i grupper. Til tross for at rytterne har veldig ulike funksjonsnivå og ulike mål med terapien, utvikler slik felles ridning gruppeidentitet. For mange er dette det eneste gruppetilbudet de har. Terapiridning er gøy og noe rytterne ser fram til. For noen blir dette inngangsporten til ridning som fritidsaktivitet eller som idrett. Terapiridning utøves i dag over hele verden som en verdifull behandlingsmetode både innen somatisk og psykiatrisk behandling.1

You may also like
Bikarbonat
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Trekk skogens luft med deg inn!

Legg igjen et svar