Skip to main content

Korrelasjon mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet

Ukeslutt 17. mars 2023 Denne uka kan du lese om forskning på samvariasjon mellom antall vaksinedoser spedbarn mottar og spedbarnsdødeligheten. Videre tar vi opp følgende:

 • Høydoserte tilskudd av vitamin D for bedre helse
 • Buddhisme kan være godt for deg
 • Fokus på energimedisinske behandlingsapparater
 • Er damping verre enn røyking?
 • Lege Stig Bruset faster minst 14 timer hver dag
 • Kan vi snakke om sykehusmat?
 • Menstruasjonsforstyrrelser kan komme fra vanlige medikamenter
 • Naturlige alternativer til Ibux
 • Naturlig immunitet etter koronainfeksjon beskytter bedre enn vaksiner
 • Kan man forebygge lekk tarm?
 • Skades trær av mobilstråliing?
 • Etter to doser mistenkte sykehuset hjerteposebetennelse, noe Julie ikke fikk vite.
 • Fikk Anders Tegnell rett om koronastrategien likevel?
 • Leger og forskere ber Mississippi-tjenestemenn til å trekke koronavaksiner fra markedet

Tekst Iver Mysterud Foto Omar Lopez fra Unsplash

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Øker vaksinering spedbarnsdødeligheten?

Dette har vært tema siden to forskere i 2011 publiserte en fagartikkel i Human Experimental Toxicology. Den ble kritisert, kritikken imøtegått og er nylig blitt kritisert igjen.

Nå har de to forskerne analysert sine egne data på nytt, utvidet med nyere data og forholdt seg til kritikken. Resultatene er publisert i tidsskriftet Cureus 2. februar.

Forskerne finner samme tendens som i 2011: en positiv korrelasjon mellom antall vaksinedoser og graden av barnedødelighet i de mest industrialiserte nasjonene.

De landene som krever at spedbarn får flere vaksiner, har høyere spedbarnsdødelighet enn de som krever færre vaksiner. Tendensen kan imidlertid ikke påvises i nasjoner med heterogene sosioøkonomiske variabler som bidrar til høy spedbarnsdødelighet, som underernæring, fattigdom og dårlig helsevesen.

LES OGSÅ  Inneplanter kan gjøre oss gladere!

For ordens skyld: Studien sier noe om samvariasjon (korrelasjon) og er ikke utformet for å si noe om eventuelle årsaksforhold. Dermed trengs det oppfølgende forskning for å finne nærmere ut av dette ”følsomme” temaet.

Høydoserte tilskudd av vitamin D for bedre helse

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 3. mars. Helsemyndighetene anbefaler lave doser vitamin D for å motvirke mangelsykdommer, men ikke høye doser i terapeutisk bruk. I artikkelen omtales tre dokumenterte tilfeller med astma, sårdannelse i hånden og psoriasis der høydoserte tilskudd ga positive virkninger.

En rekke eksperter mener at dagens anbefalinger ikke er tilstrekkelige til å gi best mulig helse. Tvert imot er anbefalingene lavere enn kroppens naturlige behov.

Buddhisme kan være godt for deg

Det gjelder særlig hvis du er stresset eller deprimert. De som følger religionens fem etiske hovedprinsipper, kan motvirke følelser av depresjon. Jo mer man følger prinsippene, desto mindre deprimert kan man føle seg. Dette kommer fram av en artikkel i PLoS One 30. november 2022.

De fem prinsippene er at man ikke skal drepe, stjele, utføre seksuelle overgrep, lyve eller bruke rusmidler.

Fokus på energimedisinske behandlingsapparater

Helsejournalist Lynne McTaggart setter i et blogginnlegg 3. mars kritisk lys på alle de energimedisinske behandlingsapparatene som finnes på markedet, særlig de som har noe med ”kvante” i navnet. Bruk av farmasøytiske medikamenter utgjør opptil en tredel av dødsårsakene i mange vestlige land, og McTaggart mener at energimedisin tilhører framtidens medisin.

Selv om mange av de nye teknologiene er lovende, etterlyser hun bedre dokumentasjon på at de faktisk virker. Hun mener at det finnes lite dokumentasjon, med unntak for produktene til firmaene Rayonex og BICOM. McTaggart mener også at produsentene må kunne dokumentere virkningene for at denne typen teknologi ikke skal ”vingeklippes” av tilsynsmyndighetene.

LES OGSÅ  Vitamin C, herpes og vaksinering

Er damping verre enn røyking?

Ja, i følge resultatene i en artikkel publisert i Nicotine & Tobacco Research 14. februar. Damping utløser mer DNA-skade i munnen enn tradisjonelle sigaretter. De som brukte søte væskebeholdere med smakstilsetning hadde størst DNA-skade etterfulgt av de som brukte beholdere med frukt- eller myntesmak.

Lege Stig Bruset faster minst 14 timer hvert døgn

Bruset gjør dette som del av sin livsstil, ikke som noen kur eller diett. Dette er tema for en artikkel på Hemali.no 14. mars.

Kan vi snakke om sykehusmat?

På Norges ledende kreftsykehus dominerer fortsatt usunne valg i kiosken og automater. Skal det virkelig være sånn? undres kreftrammede Ina Johnsen i et innlegg på Hemali.no 14. mars. Temaet har vi belyst i en serie artikler i Helsemagasinet nr. 2/2022.

Menstruasjonsforstyrrelser kan skyldes vanlige medikamenter

Covid-19-vaksinen har gitt oppmerksomhet rundt menstruasjonsforstyrrelser som bivirkning. Vaksinene er ikke alene om å kunne gi slike plager. Dette er tema for en artikkel på Titan.uio.no 8. mars.

Naturlige alternativer til Ibux

Ifølge en artikkel i The Epoch Times 8. mars dreper Ibux (ibuprofen) tusenvis av mennesker hvert år. Finnes det alternativer til dette preparatet for å motvirke smerter? I artikkelen omtales ti naturlige alternativer til Ibux.

Naturlig immunitet etter koronainfeksjon beskytter bedre enn vaksiner

Dette er tema for en artikkel av den amerikanske osteopaten Joseph Mercola i The Epoch Times 8. mars. Har man hatt koronainfeksjon, har man like god eller bedre beskyttelse mot ny koronainfeksjon enn om man tar en vaksine.

Kan man forebygge lekk tarm?

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 12. mars. Lekk tarm vil si økt gjennomtrengelighet i tynntarmen. Ved denne tilstanden kommer stoffer som ikke burde gjort det, fra tarmen inn i blodet. I artikkelen presenteres blant annet fire måter man kan styrke tarmslimhinnen på.

LES OGSÅ  Unormal nedgang i europeiske fødselsrater i 2022

Skades trær av mobilstråliing?

Dette er tema for et blogginnlegg av Einar Flydal 16. mars. Den tyske legen Cornelia Waldmann-Selsam har i en årrekke kartlagt skadevirkninger fra mikrobølget stråling på trær. Hun og medarbeidere har dokumentert hvordan mobilmaster, radaranlegg og radiosamband ødelegger trærne litt etter litt.

Ødeleggelsene skjer ikke bare i byene, men også i store skogsområder. Det er en miljøkatastrofe i langsom kino og som Waldmann-Selsam dokumenterer i detalj. Nylig ble presentasjonsarkene til hennes nyeste foredrag oversatt til engelsk. De viser skadene med forklaringer. Blogginnlegget lenker til hennes presentasjonsark.

Etter to doser mistenkte sykehuset hjerteposebetennelse, noe Julie ikke fikk vite

Først da fastlegevikaren siterte fra journalen fra sykehuset, forsto Julie (39) hvorfor hun i måneder hadde vært plaget av smerter og kramper rundt hjertet. Dette er tema for en artikkel på Hemali.no 11. mars.

Fikk Anders Tegnell rett om koronastrategien likevel?

Sverige kan ha blitt landet der færrest døde under pandemien. Dette er tema for en artikkel på Forskning.no 7. mars.

Leger og forskere ber Mississippi-tjenestemenn om å trekke koronavaksiner fra markedet

En gruppe av leger, vaksineskadde og varslere som talte i Mississippi Capitol-bygningen nylig, krever overfor statlige tjenestemenn at bruken av alle koronavaksiner opphører. De ønsker også å få satt sammen en storjury for å undersøke vaksineutrullingen i denne delstaten. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 3. mars

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner