Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Kort- og brettspill holder hjernen skarp

Kort- og brettspill holder hjernen skarp

Min bridgespillende stefar sa alltid at bridgespillere ikke blir demente. Forskning ser ut til å gi ham rett: Å spille bidrar til å holde våre kognitive evner ved like, vel å merke ikke-digitale spill som kort- og brettspill. Et eksempel på dette er vist med over 1 000 mennesker som deltok i en britisk undersøkelse som strakk seg over flere år. Den viste blant annet at mennesker i 70-årene skåret bedre på hukommelse- og resonneringsoppgaver hvis de jevnlig spilte sjakk, og bingo eller kortspill som bridge. 

Så kan du kanskje tenke at de som allerede er kvikke i hodet, er mer tilbøyelige til å spille, eller at andre faktorer ved spillingen bidrar, for eksempel sosiale aspekter. Hvordan vi spiser og ellers tar vare på oss selv fysisk og psykisk, er naturligvis også viktig for å holde hjernen skarp og frisk. Imidlertid mener forskerne i akkurat den nevnte studien at det er noe eget ved selve spillingen, uavhengig av hva vi ellers gjør. Vi behøver heller ikke å starte spillekarrieren tidlig, men får disse positive effektene selv om vi begynner i godt voksen alder. ALJ

Kilde:

Altschul DM, Deary IJ. Playing analog games is

associated with reduced declines in cognitive

Annonse:

function: A 68-year longitudinal cohort study. The

Journals of Gerontology: Series B, Psychological

Sciences and Social Sciences 2019.

Legg igjen et svar