Skip to main content

Kosthold og AD/HD

Den danske ernæringsterapeuten Karen Nørby har skrevet en informativ bok om betydningen av kosthold for AD/HD.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Kosthold og AD/HD / 2013 / Helsemagasinet vitenskap og fornuftDet er ingen tvil om at kosthold kan være viktig for mange som sliter med oppmerksomhetssvikt og/eller hyperaktivitet (AD/HD). Bakgrunnen for dette og hva man kan gjøre i praksis er oppsummert i boka Kost og ADHD. Forfatteren har omfattende erfaring med dette temaet gjennom sitt arbeid med kostholdsbehandling av barn, unge og voksne med AD/HD. Den nye boka er en oppfølger av hennes bok Kost og hyperaktivitet – ADHD og DAMP fra 2007.1

I tillegg til forord og innledning består Kost og ADHD av seks deler. Den første tar opp hva AD/HD er og bruken av psykofarmaka til barn og unge. I andre del tar Nørby opp hvordan kosthold kan påvirke AD/HD ved å oppsummere det viktigste som er publisert av forskning. I tillegg er det tatt med anonymiserte eksempler fra hennes kliniske praksis på personer som har fått hjelp ved å legge om kostholdet. I del 3 oppsummerer hun en del annen relevant forskning omkring medisinering av umodne barn, søvn og AD/HD og hvordan industrikjemikalier, bakterier, sopp og parasitter kan være relevant å vurdere for folk med atferdsproblemer. Den fjerde delen beskriver kostbehandling i praksis, mens del 5 presenterer en del oppskrifter. I siste del skriver Nørby om mosjon før hun avslutter boka. Siste del inneholder informasjon om laboratorieprøver og cøliaki, oppsummering av sentrale bøker, lenker og adresser og veiledning om informasjonssøking. Deretter står litteraturliste over siterte fagartikler, en oversikt over oppskriftene og stikkordliste. Alle oppskriftene er illustrert av fargebilder.

LES OGSÅ  Omgitt av søsken

Tre trinn i kostbehandlingen

Nørby vet av erfaring at det er stor forskjell på i hvilken grad en familie har lyst og overskudd til å arbeide med kostholdet. Noen vil gjerne gjøre alt fra starten, mens andre ønsker å ta ett skritt om gangen. Derfor har hun bygget bokas del 2 på en trinn-for-trinn-metode. I trinn 1 innfører hun små, men vesentlige forandringer, som for eksempel å begrense sukkerinntaket. Trinn 2 er for dem som allerede lever sunt og har overskudd til litt flere forandringer. Tredje trinn er for dem som vil gjøre alt som er mulig helt fra starten. Dette er utdypet i en ramme.


Målgruppe

Boka er primært skrevet for familier der barn eller unge har atferdsforstyrrelser, men også for voksne som møter barna: pedagoger, lærere, psykologer, sykepleiere, helsesøstre og leger. I tillegg er den relevant for alle som vil lære mer om kostens betydning for AD/HD og hva man kan gjøre i praksis.

Vurdering

Boka er velskrevet, lettlest og oversiktlig. Den oppsummerer på en god måte forskning og viser hvordan det erfaringsmessig kan være hensiktsmessig å endre kostholdet for folk med denne gruppa mennesker. Hennes inndeling i tre trinn virker godt gjennomtenkt ut fra praktisk arbeid med pasienter. Ikke alle greier eller ønsker å endre alt med en gang.

Frede Bräuners bok Uten mat og drikke… er fortsatt nyttig for alle som vil lære mer om kostens betydning for atferdsproblemer.2 Den er et fint supplement til Kost og ADHD, ikke minst for å skape forståelse av hvor viktig kostholdet kan være ved atferdsproblemer. Nørby er så vidt inne på at AD/HD kan skyldes mer enn kostholdet. En bok som kompletterer det bildet Nørby presenterer, er den amerikanske nevropsykiateren Sydney Walkers bok The hyperacivity hoax,3 som viser at et vidt speker av årsaker kan virke alene eller spille sammen ved AD/HD. Faktisk finnes flere hundre mulige årsaksdiagnoser til hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt, og den store utfordringen er å avklare hvilken eller hvilke som er operative i hvert enkelt tilfelle.

LES OGSÅ  Hva bør vi spise? – En pragmatisk, personlig tilnærming til steinalderkosthold

Nørby skriver flere ganger at havre inneholder gluten, hvilket ikke er korrekt,4 selv om urenset havre kan inneholde andre kornsorter som inneholder gluten. Vi kunne også tenke oss en litteraturliste som var litt mer konsistent i forhold til den ”medisinske malen” hun bruker. Men dette er uvesentlig pirk for en god bok med mye nyttig innsikt.

Nørbys tretrinnsmodell for AD/HD

Trinn 1

Fjern sukkerholdige matvarer og drikke som brus, saft, is, kjeks, kaker og søtsaker fra hverdagen samt hvitt brød til fordel for grovt brød, fullkornspasta og brun ris. Ta fiskeolje som kosttilskudd.


Trinn 2

Fjern fargestoffer samt melk og melkeprodukter. Sørg for at kostholdet inneholder tilstrekkelig at ”godt” fett, som finnes i mandler, nøtter, kjerner, frø, avokado, planteoljer og fet fisk. Unngå fremdeles sukker og hvitt brød. Ta fiskeolje, en multivitamin- og mineraltablett samt sink, kalsium, magnesium og vitamin D som kosttilskudd.

Trinn 3

Fjern glutenholdig korn, melk og melkeprodukter samt andre matvarer som er under mistanke om å gå fysiske eller psykiske symptomer fra kosten gjennom et halvt til et helt år for å se om dette påvirker deg selv eller ditt barn. Fortsett med alt som er beskrevet i trinn 1 og 2. I tillegg anbefales probiotika (melkesyrebakterier) dersom man har mageproblemer.

Kilder:

1.  Nørby K. Kost og hyperaktivitet – ADHD og DAMP. København: CET forlag, 2007.

2.  Bräuner F. Uten mat og drikke… om kostens betydning for læring og adferd. Oslo: N.W. Damm & Søn, 2002.

3.  Walker S. The hyperactivity hoax. New York, NY: St. Martin’s Paperbacks, 1998.

4.  Havre inneholder i likhet med andre kornslag prolaminer (aveniner i havre, gliadiner i hvete, sekaliner i rug osv.), men det er ikke vist at disse inngår i et kompleks med andre proteiner og danner noe som tilsvarer glutennettverket i hvete. Imidlertid reagerer enkelte på aveniner.

LES OGSÅ  Idrettskosthold

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner