Skip to main content

Kosthold og fruktbarhet

Klassekampen meldte 1. februar 2018 (s. 13) at en gruppe kvinner som strevde med å bli gravide mens de fikk assistert befruktning (IVF: in vitro fertilisering), økte sannsynligheten for å bli gravid med 2/3 dersom de spiste ”middelhavsdiett”.4

Avisa fortalte ikke at undersøkelsen baserte seg på spørreskjemaer blant 244 kvinner som fylte ut et skjema hvor de noterte hvilke matvarer de hadde spist i løpet perioden de forsøkte å bli gravide i perioden november 2013 til september 2016. Forskerne beregnet en skåre (0–55) for i hvilken grad deltakerne spiste matvarer som inngår i ”middelhavsdietten”. De konkluderte at undersøkelsen antyder at dietten bidro til å øke sannsynligheten for å bli gravide og å føde et barn mens de fikk IVF-behandling.

Meldingen kan forlede folk til å tro at ”middelhavsdietten” er bedre enn andre dietter for kvinner som ønsker å bli gravide, hvilket ikke er vist i studien. For det første har de ikke sammenliknet denne dietten med andre dietter, og for det andre kan ikke spørreskjemaer si noe som helst om årsakene. Et tredje poeng er at tradisjonelle folkeslag har kjent til at kostholdet kan spille stor rolle for å bli gravid i årtusener, noe den berømte tannlegen Weston A. V. Price (1870–1947) rapporterte om allerede i en grundig bok fra 1939.5

LES OGSÅ  Ernæring for idrettsutøvere

Kilder

1. Hickey S, Roberts H. The real story of vitamin C and cancer. Journal of Orthomolecular Medicine 2008; 23: 133–8. http://orthomolecular.org/library/jom/2008/pdf/2008-v23n03-p133.pdf

2. Fritz H, Flower G, Weeks L mfl. Vitamin C and cancer: a systematic review. Integrative Cancer Therapies 2014; 13: 280–300. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534735414534463?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

3. Lazerou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reations in hospitalized patients. JAMA 1998; 279: 1200–5. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/187436

4. Karayiannis D, Kontogianni MD, Mendorou C mfl. Adherence to the Mediterranean diet and IVF success rate among non-obese women attempting fertility. Human Reproduction 2018; 3: 494–502. https://academic.oup.com/humrep/article-abstract/33/3/494/4828066?redirectedFrom=fulltext

5. Price WA. Nutrition and physical degeneration. La Mesa, CA: The Price-Pottenger Nutrition Foundation, Inc.™ (1939), 18. utgave 2008.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner