Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Kostholdsråd på feil premisser

Kostholdsråd på feil premisser

De nasjonale kostholdsrådene om å redusere fett som ble innført i USA i 1977 og Storbritannia i 1983, burde aldri ha blitt innført. Det kommer fram etter at en gruppe forskere fra de to landene har foretatt en systematisk gjennomgang av forskning som var publisert fram til 1983 og som lå til grunn for anbefalingene. Forskerne vurderte studier som hadde sett på fett i kostholdet, kolesterol i blodet og risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. I den nye studien har forskerne slått sammen data fra seks forsøk utført før rådene ble innført og som i alt omfattet nesten 2 500 menn. Det viste seg at kostholdsrådene til 220 millioner i USA og 56 millioner i Storbritannia ble innført i 1979 og 1983 uten støtte fra randomiserte, kontrollerte studier, det vil si at det den gangen ikke forelå noen studier som kunne påvise at kolesterol, fett eller mettet fett var helseskadelig. Slike studier foreligger heller ikke i dag.

Det skal legges til at norske kostholdsråd i stor grad er sammenfallende med råd fra USA og Storbritannia. Heller ikke disse rådene har støtte i forskning. IM

Kilde:

Harcombe Z, Baker JS, Cooper SM mfl. Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis. Open Heart 2015; 2: e000196. http://openheart.bmj.com/content/2/1/e000196.full

You may also like
Myseprotein
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar