Skip to main content

Kosttilskudd etter hjertestans

Kosttilskudd er viktige både for å forebygge og behandle sykdom og skader. Dette har majoriteten av leger ikke lært om i studiene eller vektlegger, i motsetning til mange naturterapeuter. Ett eksempel er sykepleier og naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt, som her forteller om en mann med hjertestans.

Tekst Iver Mysterud

– En god venn av meg fikk i fjor sommer et kraftig hjerteinfarkt, og ved ankomst sykehuset hadde hjertet stoppet å slå. Han var klinisk død en halv time, men sykehuspersonalet klarte utrolig nok å vekke ham til live igjen. Mannen var 84 år, hadde alltid vært aktiv, trente og gikk turer til fjells helt fra vi vokste opp sammen. Min venn har opp gjennom årene fått mye informasjon av meg om kosttilskudd, vitaminer og mineraler, som vi er blitt mer og mer avhengige av i en stadig mer forurenset verden. Han hadde levd sunt, men ikke alltid tatt kosttilskudd, forteller Untiedt.

Hun fortsetter: – Etter utblokking av trange blodårer, stentbehandling (innsetting av rørformede metallarmeringer i trange partier av hjertets kransarterier) og tre ukers opphold på sykehuset var han hjemme i to måneder. I slutten av september var min venn tilbake til kontroll, der legene ble meget overrasket over resultatet av alle tester. De nektet nesten å tro det de så, for hjertet fungerte normalt, og alt annet så også bra ut. Mannen var fortsatt like oppegående i hodet.

LES OGSÅ  Bedre helse med tilskudd av multivitaminer

Untiedt forteller at mannen selvfølgelig var svært glad for resultatet. Denne gangen lyttet han til hennes råd om å ta tilskudd av magnesium og vitamin C i store doser i tillegg til multivitaminer og vitamin D3 hver dag etter sykehusoppholdet. Hans kone sørget for at de spiste mindre sukker og karbohydrater generelt og mer naturlig fett og grønnsaker. I tillegg satte hun hver morgen og middag fram alle vitaminene og mineralene det var viktig for ham å ta etter hjertestansen. – Det er dette vi mener har gitt de gode resultatene, sier Untiedt, og legger til at mannen også hadde fulgt opp med jevnlig mosjon etter hjertestansen.

Kosttilskudd etter hjertestans / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Vantro leger

– Legene klarte ikke helt å slippe ham og sjekket resultatene flere ganger, nesten i vantro. De spurte ikke hva han selv hadde gjort, og han fortalte heller ikke om det han hadde tatt, litt nervøs for eventuelle negative reaksjoner. Jeg føler meg overbevist om at tilskuddene har hjulpet fordi jeg har lest flere artikler om betydningen av magnesium og vitamin C for hjertet, sier Untiedt.

– Jeg mener at det er et problem hvis leger ikke får tilbakemeldinger om den sannsynlige bakgrunnen for denne typen tilfriskning. Min venn ble ikke anbefalt noe spesielt fra legehold, verken om kosttilskudd eller kosthold, bare moderat mosjon, fortsetter Untiedt.

Ikke enestående tilfelle

Hun understreker at dette selvsagt bare er en liten hverdagshistorie. – Jeg har imidlertid opplevd mange slike etter et langt liv som naturterapeut, der kosthold og kosttilskudd alltid har vært en del av behandlingsopplegget. Mitt poeng er at leger alt for ofte går glipp av denne typen informasjon. Det er tragisk at ikke majoriteten av leger er mer opptatt av hva pasientene selv har gjort for å komme seg etter sykdom og skader. Hadde de vært genuint interesserte, spurt og gravd, ville de fått viktig informasjon om hva som ofte skal til for å gjenvinne helsa, mener Untiedt.

LES OGSÅ  Er dagens moderne kreftbehandling optimal?

– Parallelt med behandling hos egen fastlege/spesialist bruker mange pasienter alternative metoder uten å fortelle om det til sin lege. Denne utelatelsen av viktig informasjon fikk konsekvenser i Danmark på 1980-tallet, hvor statistikk over resultater av skolemedisinsk behandling ble forkastet av Danmarks Statistik (tilsvarer SSB i Norge). Grunnen var at det i statistikken ikke var tatt med at mange av pasientene i studien samtidig hadde fått alternativ behandling. Slike data er viktige å få fram for å kunne tolke effekten av skolemedisinsk behandling, forteller naturterapeuten.

– Jeg opplever mangelen på kommunikasjon og tilbakemeldinger som et alvorlig problem. Legene går på denne måten glipp av viktig kunnskap og praktisk erfaring, med konsekvenser for deres pasienter og samarbeidet med naturterapeuter og helsepersonell som har satt seg inn i alternativer. Selv om legene får informasjon, blir den alt for ofte oversett eller blokkert, påstår Untiedt.

Leger som kostholdseksperter

Hun mener det er tragisk når journalister bruker leger som eksperter på uttalelser om kosthold og kosttilskudd. Leger har nemlig lite eller ingen utdanning på dette området, noe altfor mange feilaktig tror at de har. – Det er summen av belastninger i hverdagen som bestemmer behovet for kosttilskudd, ikke hva leger måtte mene. I stedet for å få dekket en mulig mangeltilstand eller tilført det kroppen trenger for å fungere optimalt, får alt for mange resept på medikamenter for sine symptomer. Dette kan ha ført til mye unødvendig lidelse og forverring av symptomer i alt for mange år. Det er også derfor mange pasienter bruker ortomolekylær medisin1 og alternative metoder i kombinasjon med eller som selvstendig behandling. Registrerte naturterapeuter har som regel mye mer kunnskaper og praktisk erfaring på dette området enn leger, avslutter Britt Hertzberg Untiedt.

Kosttilskudd etter hjertestans / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om intervjuobjektet

Britt Hertzberg Untiedt (f. 1939) er sykepleier (1961) med spesialistutdanning i forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmedisin (1979), er videreutdannet i fotsoneterapi, makrobiotikk, kosthold, bioresonansterapi og Prognos-testing. Hun er utdannet i esoterisk psykoterapi i Norge og Danmark og har vært timelærer ved sykepleiehøgskoler, i bedriftshelsetjeneste og alternativ medisin. Untiedt startet privat klinikk i Bergen i 1987, arbeidet der til 2006 og i Spania til 2012. Hun deltok i Aarbakke-utvalget, som i 1998 leverte en Norsk offentlig utredning (NOU) om alternativ medisin.2 Untiedt har skrevet boka Helsekampen: Hundre års strid om alternativ medisin med lege Vilhelm Schjelderup.3 Hun er tidligere intervjuet i Helsemagasinet.4 E-post britt.untiedt@gmail.com

Kilde:

LES OGSÅ  Calanus-olje: Marin olje mot fedme og diabetes?

1 Jfr. Helsemagasinets faste spalte om ortomolekylær medisin.

2 NOU 1998: 21. Alternativ medisin. Sosial- og helsedepartementet 15. desember 1998. https://www.regjeringen.no/contentassets/0ab7b0112e184d4c8d2f678f53c1e7d5/no/pdfa/nou199819980021000dddpdfa.pdf

3 Schjelderup V, Untiedt BH. Helsekampen: Hundre års strid om alternativ medisin. Stavanger: Paradigmeskifte Forlag, 2014.

4 Mysterud I. Ta alternativ medisin på alvor! VOF 2015; 6 (2): 56–61.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner