Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Kosttilskudd mot prostatakreft

Kosttilskudd mot prostatakreft

Polyfenolrik mat som granateple, grønn te, brokkoli og gurkemeie er i dyrestudier vist å kunne motvirke flere aspekter ved kreftutvikling. Forskere fra Storbritannia ønsket på denne bakgrunn å teste dette i en randomisert og kontrollert studie med nok personer til å finne eventuelle effekter. Det ble trukket lodd om hvem av 199 menn med prostatakreft som skulle få et kosttilskudd (Pomi-T) med disse fire stoffene og hvem som skulle få en identisk placebokapsel i seks måneder. Gjennomsnittlig (median) økning av markøren PSA (prostataspesifikt antigen) i kosttilskuddsgruppa var 15 prosent mot 79 prosent i placebogruppa. Studien viste at forsøksgruppa hadde stor nytte av dette kosttilskuddet bestående av konsentrert mat. Forskerne mente bruk at kosttilskuddet kan være ”klinisk betydningsfullt”, men påpeker at det trengs studier for å vurdere effektene lenger enn seks måneder. I parentes bemerket er PSA ingen sikker markør for økt risiko for prostatakreft, men det er en annen historie (jf. boka The great prostate hoax av Ablin og Piana, 2014). IM

Kilde:

Thomas R, Williams M, Sharma H mfl. A double-blind, placebo-controlled randomised trial evaluating the effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer—the UK NCRN Pomi-T study. Prostate Cancer and Prostatic Disease 2014; 17: 180-6. http://www.nature.com/pcan/journal/v17/n2/full/pcan20146a.html

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar