Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Kan kosttilskudd motvirke aggresjoner hos barn?

Kan kosttilskudd motvirke aggresjoner hos barn?

Flere studier har funnet at kosttilskudd kan redusere aggressiv atferd hos barn. Hva om man kombinerer dette med psykologisk behandling? Det ønsket forskere fra USA å teste. Virker tilskudd av omega-3-fettsyrer, vitaminer og mineraler i tre måneder bedre alene, eller bør det kombineres med kognitiv atferdsterapi?

Studien omfattet 290 barn i 11–12-årsalderen som tidligere hadde hatt problemer med aggressiv atferd. Det ble trukket lodd om hvem som skulle få tilskudd alene, kognitiv atferdsterapi alene, få begge typer behandling eller fungere som kontrollgruppe. Omega-3-tilskuddet ble gitt i flytende form fra 200 ml SmartFish, som inneholder 1 000 mg fettsyrer (300 mg DHA, 200 mg EPA, 400 mg alfalinolensyre, 100 mg DPA). I tillegg fikk barna to tyggbare tabletter: et multivitaminpreparat med 12 vitaminer og sju mineraler og en tablett med fruktsmak som inneholdt 600 mg kalsium og 400 mikrogram vitamin D.

Både barna og deres foreldre registrerte volds- og problematferd før studien startet, etter tre måneders behandling og seks og ni måneder etter oppstart. Basert på barnas rapporter var det mindre problematferd for dem som hadde fått bare kosttilskudd enn kontrollgruppa etter tre måneder (behandlingsperioden). Tilskuddet motvirket mer effektivt impulsiv aggresjon enn mer planlagt aggresjon.

Tre måneder etter avsluttet behandling hadde gruppa som fikk en kombinasjon av næring og kognitiv atferdsterapi, mindre problematferd enn både gruppa som bare fikk kognitiv atferdsterapi og kontrollgruppa. Seks måneder etter avsluttet behandling var det ingen forskjell mellom gruppene.

Studien underbygger at tilskudd av næringsstoffer, spesielt omega-3-fettsyrer, både kan betraktes som et alternativ til og som tilleggsbehandling til tradisjonell psykologisk behandling av barn med atferdsproblemer. Forskerne mener imidlertid det trengs mer metodisk grundig forskning på temaet. IM

Annonse:

Kilde:

Raine A, Cheney RA, Ho R mfl. Nutritional supplementation to reduce child aggression: a randomized, stratified, single-blind, factorial trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2016; 57: 1038–46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27166583

You may also like
Myseprotein
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier

Legg igjen et svar