Skip to main content

Krigen mot folkehelsen

Tiltakene som Helsedirektorat og våre folkevalgte har satt i verk under pandemien, kan vise seg å få negative følger for folkehelsen uten sidestykke i historien.

Tekst Margit Vea

Dette er en lett bearbeidet versjon av et innlegg som sto på Margit Veas blogg 25. april 2021.1

Med hjelp av krigsretorikk har myndighetene klart å få befolkningen til å tro på historien om at alle må være med i den kollektive dugnaden om vi skal klare å forsvare oss og seire over dødsviruset. Vi blir ikledd uniformer (masker), plassert i kohorter og karantene, utsatt for propaganda og sensur. Vi angir illojale innbyggere som ikke følger myndighetenes anbefalinger og regler, bygger skyttergraver, deltar i motstandsbevegelse og sloss for det vi har kjært.

Fryktbasert propaganda

Propaganda er et effektivt militært virkemiddel. I forsøket med å forsvare tiltak som truer menneskerettigheter i strid med grunnloven, har myndighetene kopiert fryktpropagandaen fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Ved hjelp av frykt- og angstprofilering, sensasjonsjournalistikk og krisemaksimering har mediene nådd ut med propagandaen til de tusen hjem. Menneskers tanker og handlinger er påvirket under frykt – det gjelder også våre ”generaler”. Når vi er redde, tas gjerne dårlige beslutninger og valg. En befolkning av frykt har latt generalene stenge ned landet. Menneskers frykt for
og manglende kunnskaper om naturen, kombinert med drømmen om et sykdomsfritt samfunn legger grunnlaget for allmenn aksept av massetesting, vaksinepass og vaksinetvang, til og med av barn.

Fryktpropaganda skaper sykdom, støtter opp under sensur og bygger barrikader. Propaganda er uforenlig med saklig folkeopplysning. Et eksempel på propagandaen fra Helsedirektorat er en videosnutt med budskapet: Det ligger mye kjærlighet i ikke å møtes (hyggelig å høre for ungdom på jakt etter kjærligheten). Barn lærer at å være nær er ikke kjærlighet, for da kan de ta livet av dem de er glad i. Skulle en besteforelder dø med eller av koronavirus, er det deres feil om de har vært sammen med dem. Vi har fått et samfunn der naboer angir hverandre for ikke å holde avstand eller bruke munnbind, hvor mennesker som blir syke, legger skylden på andre som ikke bruker munnbind eller ikke vaksinerer seg. Lydige borgere fotograferer biler utenfor nabohus og ringer politiet når ungdommen får besøk.

Virus er en ”usynlig” fiende som ikke har egen vilje, annet enn at dens natur er å spre seg. Krig er kamp mellom ulike viljer, og nå utvikler denne kampen mot viruset seg til å bli en krig mellom ulike meninger om håndteringen av pandemien. Myndighetenes krigsretorikk og propaganda bidrar til å bygge skyttergraver hvor ytringen øker i aggressivitet. På den ene siden støtter myndighetene, globalistene og deres allierte seg på vaksinen og strenge tiltak – på den andre siden kjemper den tiltak- og vaksinekritiske motstandsbevegelsen for sin frihet og rettigheter.

Ulike forsvarsstrategier

Forsvar er viktig i krig. FHI, Helsedirektoratet og legemiddelverket med Steinar Madsen i front har mobilisert folket til å sitte passivt i sine hjem og vente på ”redningen”, det vil si vaksinen. De har vurdert portforbud (vanlig i krig) og langt på vei innført en form for unntakstilstand der man kun har lov å ha to på besøk og ellers stengt ned samfunnet. Strategien har vært et passivt forsvar – å sette befolkningen i husarrest fram til vaksinen er klar.

LES OGSÅ  Mann fikk 217 koronavaksiner

Det er åpenbare fordeler å ta i bruk flere forsvarsstrategier, men myndighetene har totalt oversett det faktum at vi alle har et immunforsvar som til daglig og opp gjennom evolusjonen har håndtert virus og annen smitte. Siden krigen mot korona startet, har generalene unnlatt å ta i bruk og styrke det beste forsvaret. Mon tro hva som hadde skjedd dersom militæret ikke hadde tatt i bruk det mest innlysende selvforsvaret i en krig?

Helsedirektoratet har hatt ett år til å bygge opp folkehelsen og styrke folks immunforsvar, spre informasjon om hva vi selv kan gjøre med mottaksapparatet vårt for å kunne forsvare oss mot sykdom. Et helt år har de hatt til å jobbe med og presentere en langtidsplan for tiltak som kunne vært gjennomført for at folk skal holde seg friske. Var det WHO som hvisket våre folkevalgte, våre generaler, i øret om at det ikke er immunforsvaret som skaper flokkimmunitet, men vaksine? Definisjonen på flokkimmunitet ble forandret så sent som 13. november 2020. All henvisning til naturlig immunitet er fjernet fra WHOs nettsider. Den nye definisjonen innebærer at de sletter 100 års medisinske framskritt i virologi, immunologi og epidemiologi. Ifølge WHO er det vaksinen som beskytter folk mot virus og som gir flokkimmunitet: ”Flokkimmunitet, også kjent som befolkningsimmunitet, oppnås ved vaksinasjon, der en befolkning kan bli beskyttet mot et visst virus hvis man har nådd terskel for vaksinasjon. Flokkimmunitet oppnås ved å beskytte folk mot et virus, ikke ved å utsette dem for det.” 

WHO har med dette lagt til rette for massevaksinering og høy fortjeneste for vaksineindustrien. Kriteriene for hva som kan kalles en pandemi, endret de rett før svineinfluensaen i 2009. Vi hadde ikke hatt en pandemi i dag hvis vi hadde beholdt den gamle definisjonen.

Overvekt og fedme svekker immunforsvaret

Rundt 650 millioner mennesker lever med fedme i verden, en voksende pandemi som er neglisjert. Fortsetter pandemien, anslås det at det innen 2025 vil rundt 2,7 milliarder voksne mennesker være overvektige, hvorav over 1 milliard med fedme. Det er ingen tvil om at overvekt og fedme gir forhøyet risiko for sykdomsinnleggelse og covid-19-relaterte dødsfall. Data fra helsedirektoratet i USA (CDC) og rapport fra WHO forteller at fedme øker risikoen for alvorlig sykdom og død fra covid-19 i alle aldre.2 En ny studie viser at 28,3 prosent av covid-19-pasientene var overvektige og 50,8 prosent hadde fedme. WHO-rapporten forteller at 90 prosent av globale dødsfall av covid-19 har skjedd i land der halvparten av befolkningen er overvektige.3 Dødsratene var ti ganger høyere i disse landene, med Storbritannia og USA på topp.

Tiltakene som våre generaler innførte, har vist seg å øke fedmeproblemet, også blant barn. Vekta har gått oppover under pandemien – så mye at forskere nå advarer at flere sannsynligvis vil miste livet av overvekt og fedme grunnet tiltakene, enn av viruset.4,5,6,7,8 Hva om myndighetene hadde satt inn tiltak for å slanke befolkningen under pandemien, innført slankehotell fremfor koronahotell? Hvorfor er ikke mediene opptatt av den faktoren som viser seg å ha størst innflytelse på pandemien, og som kommer til å få enda større følger for menneskers helse og samfunn i årene som kommer?

LES OGSÅ  Store doser vitamin C mot virus, inkludert covid-19

Næringsrik mat har en enorm positiv effekt på immunforsvaret. Når for eksempel 80 prosent av alle innlagte og 96 prosent av pasienter på intensivbehandlingen har under anbefalte nivåer av vitamin D,9 viser det at et lavt vitamin D-nivå gir større risiko for sykdom. De som er mørke i huden, har økt risiko for å mangle det viktige vitaminet, og immunsystemet deres er derfor mer utsatt enn lyshudete (alle andre faktorer holdt konstant). Vitamin D-tilskudd er rimelig forsvarstiltak og burde vært delt ut.

vaske hender
Å vaske hender for ofte kan svekke immunforsvaret.

Overdreven hygiene og kronisk sykdom

Immunforsvaret trenger iblant å bryne seg på virus og bakterier. I et hygienisk rent miljø utfordres ikke immunsystemet fordi det trenger trening, akkurat som musklene våre. Nedstengning hindrer at befolkningen får trent opp immunforsvaret ved å gjennomgå en vanlig forkjølelse eller influensa. Mange har allerede hatt en koronavirusforkjølelse Sannsynligheten er derfor stor for at noen av oss har kryssimmunitet, en av årsakene til at mange ikke blir syke. Når barn som har vært skjermet i lengre tid, blir utsatt for andre kraftige virus, er det større risiko for at de kan bli alvorlig syke fordi deres immunforsvar ikke har fått trent seg på en naturlig måte. Med tiltakene som har vært satt i verk, er barn blitt hindret i å bli disponert for virus og bakterier. Vi har utviklet et samfunn som gjør oss mer utsatte og svake. Forskere advarer mot at sprit og overdrevne hygieneregler vil øke risikoen for at kroniske sykdommer øker i framtiden.10

Hva gjør de med barna våre?

Hvilken beskjed får de som har fått bekreftet et positivt testresultat? – Gå hjem, gå i karantene, hold deg for deg selv, kjenn etter om du får symptomer og om du blir syk. Kunne helsevesenet, fastlegene i større grad fulgt opp og behandlet de som oppholder seg hjemme når de begynner å merke symptomer? Når dødeligheten har gått ned, har trusselbildet blitt flyttet til langvarige symptomer. Det er ikke noe spesielt med koronaviruset, selv om mediene framstiller dette slik. Propagandaen formidler at dette er et dødelig og livsfarlig virus som kan gi grusomme, varige skader, at du kanskje kan forvente aldri å bli frisk av post-covid syndrom (long covid). Frykt utsetter hjernen vår for negativ påvirkning, endrer biologien, skaper stress og en forventning om sykdom som kan gå troll i ord. Det er kjent sak at kroppen belastes ved virussykdom og annen akutt sykdom, og kan gi langvarige symptomer. Våre krigsgeneraler og medier har bidratt til å psyke ned befolkningen, noe som er dårlig strategi i krig.

Filosofen Hannah Arendt (1905–1975) har vist hvordan ondskap også kan komme forkledd som lydighet eller systemtro. Under andre verdenskrig gjorde mange som blindt og lydig jobben de ble satt til. Det er vanskelig å kjenne ondskapen når vi ikke ser den. Vi er vant til den nå, med overskrifter om barn og unge som blir psykisk syke og som dør av sult og sykdom i verdens fattige land, om mennesker i Israel som lever under medisinsk apartheid, om barn som blant annet i Spania har vært tvunget til å bruke maske i over et år, og nå senest planer om å vaksinere alle barn allerede fra høsten. Hva gjør dette med barna og ungdommene våre? Hva gjør de med landet som vi elsker? De fatale avgjørelsene regjeringen tok i mars 2020, har gått sterkt ut over barn og unge. De betaler en høy pris for følgene av foreldregenerasjonens valg, for deres usunne livsstil og helseskadelige politikk.

LES OGSÅ  Kampen mot koronavirus – er vi i ”krig”?

Opprustning av forsvaret

Vaksinene viser seg å gi alvorlige bivirkninger og føre til flere dødsfall. Hva om de som skal behandle de syke, blir de sykeste? Viktige nøkkelpersoner i krigen er blitt plassert i frontlinjen og risikerer å bli satt ut av spill. Ingen kan nekte for at vaksinene som tas i bruk, er eksperimentelle, men myndighetene er likevel villige til å satse liv og helse til alle som skal behandle de syke i samfunnet. Representanter fra Helsedirektoratet og myndighetene uttaler at vaksinen er den eneste løsningen på pandemien. Hvorfor satser våre generaler på et forsvar som de ikke har erfaring med, og som til og med kan feile? De som ikke vil ta vaksinen, blir sett ned på, da det påstås at de utsetter andre for fare. Det er et dårlig argument, nå som vi har flere eksempler på vaksinerte som likevel blir smittet og kan smitte andre. Hva med de som velger å se bort fra at deres usunne livsstil øker risikoen for covid-19 og overbelastning av helsevesenet?

Slik myndighetene fram til nå har mobilisert og gjennomført forsvaret i krigen mot koronaviruset, har de skadet folkehelsen mer enn selve viruset. I stedet for å ha rustet opp forsvaret, folkehelsen, er den blitt betydelig svekket. Dessverre signaliserer våre folkevalgte at de vil sette av store beløp til massetesting og massevaksinering, til og med av barn. Dette er penger som burde vært brukt på å ruste opp det beste forsvaret, folkets immunforsvar. Krigen mot folkehelsen ser ut til å fortsette.

Krigen mot folkehelsen / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om forfatteren

Margit Vea (f. 1966) holder matkurs, er forfatter, skriver om mat i Aftenposten Junior ved siden av at hun er daglig leder i Margit Vea AS. Hun har tidligere publisert en artikkel i Helsemagasinet.11
E-post margit@margitvea.no.

Kilder:

1 Vea M. Krigen mot folkehelsen. Margitvea.no 25.4.2021. https://margitvea.no/blogg/krigen-mot-folkehelsen/

2 GlobelData Healthcare. Obesity increases the risk of severe illness and death in covid-19 patients. Pharmaceutical-technology.com 24.3.2021. https://www.pharmaceutical-technology.com/comment/obesity-covid-19-severity/?fbclid=IwAR3ySmQFFdWA3l_Tg1gXhe8H8s1v7TqLjImDcBm6iOf-_LHMDxo7GP_yKSA

3 Lobstein T. World Obesity. Covid- 19 and obesity: The 2021 atlas. London: World Obesity Fedration,  mars 2021. https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/COVID-19-and-Obesity-The-2021-Atlas.pdf

4 Tierney J. The data shows lockdowns end more lives than they save. New York Post 22.3.2021.https://nypost.com/2021/03/22/the-data-shows-lockdowns-end-more-lives-than-they-save/?utm_source=facebook_sitebuttons&utm_medium=site%20buttons&utm_campaign=site%20buttons&fbclid=IwAR0AmmU7llTSlLICQKzY7W_YEHwKRSlUqujJY5g_l7CJNsxVOlQvhc2kgpI

5 Hudson N. The ugly truth about the Covid-19 lockdowns. BizNews 30.3.2021. https://www.biznews.com/undictated/2021/03/30/covid-19-lockdown-panda

6 Christakis DA, Van Cleve W, Zimmerman FJ. Estimation of US children´s educational attainment and years of life lost associated with primary school closures during the coronavirus disease 2019 pandemic. JAMA Network Open 2020; 3: e2028786. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7662136/

7 Stockman D. The doom is impending, from lockdowns but not the virus. AIER.org 1.4.2021.https://www.aier.org/article/impending-doom-indeed/?fbclid=IwAR0mfW4KBIhrWeCQTshRGnlPHNIQ91PfwXACxmKDcwGRwYCaRVNFlfJfzFU

8 Yang E. The damage of lockdowns to yong people. AIER.org 11.34.2021. https://www.aier.org/article/the-damage-of-lockdowns-to-young-people/?fbclid=IwAR2EOuO_3Tym1sbhC0__joy8D9-ktwUc0ZyR2BhgHbBaWLYzVVOTViwxjVs

9 Alnæs-Katjavivi P. Tran-studien, pragmatisk tilnærming – og kloke råd. Dagens Medisin 27.2.2021. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/01/27/tran-studien–og-kloke-rad-i-en-pandemi/

10 Sjøgren K. Tarmforsker advarer: Sprit og nye hygiejneregler risikerer at føre til stor stigning i kroniske sygdomme. Dagens Medicin 21.1.2021. https://dagensmedicin.dk/tarmforsker-advarer-sprit-og-nye-hygiejneregler-risikerer-at-foere-til-stor-stigning-i-kroniske-sygdomme/?fbclid=IwAR33c49w1t506rL3hkSS-ImI5NhG-atZHBhDO20N37LtDwyzE5vzAAYudew

11 Vea M. Fir gjerne på krava, men ikke på maten. VOF 2015; 6 (7): 10–2.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner