Skip to main content

Ku er smart for klima

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Matpolitikk»]Denne spalta presenterer klare meninger om norsk mat- og landbrukspolitikk. Her kommer et bidrag av Birte Usland, som er styremedlem i Norges Bondelag.[/gdlr_box_icon]

Det er ikke kua som ødelegger klimaet, sier dr. Anita Idel, tysk veterinær, forsker og landbruksrådgiver. Hun har med boka Die Kuh is kein Klima-Killer endret tysk debatt om ku og klima.1 I boka hevder hun at drøvtyggere kan gi et viktig bidrag til å berge klimaet.

Hvordan kan hun hevde det, når drøvtyggere, på grunn av sitt metanutslipp, er trukket fram som en av de virkelige store klimasynderene? La oss ta et lite skritt tilbake og se hva kua egentlig gjør.

Verken kua eller andre drøvtyggere er  skapt  til å konkurrere med menneskene om matfatet. De har gras og urter på menyen. Ved hjelp av drøvtygging og milliarder av mikrober i vomma omdannes urter og gras til melk og kjøtt. Den for oss mennesker utilgjengelige, men fornybare energien som lagres i gras, blir av kua gjort nyttbar og verdifull for oss.

LES OGSÅ  Mot en ny  taus vår?

Budskapet fra vegetarianere og miljøvernere er ofte at vi må spise mindre rødt kjøtt av hensyn til klima og helse. Jeg har ingen formening om hva som er rett nivå, men jeg mener det er mye viktigere å diskutere hvordan det kjøttet vi faktisk forbruker, er produsert, enn mengden vi spiser. Det ligger mye større klimagevinster i å produsere miljøvennlig kjøtt enn i å redusere mengden.

Gras er en fornybar ressurs som vi kan høste av i all framtid. 40 prosent av jorda er dekket av gras, og mesteparten av jordbruks-arealet i Norge kan brukes til grasproduksjon. Disse arealene må vi ta i bruk, dersom vi skal produsere nok mat til en stadig økende befolkning. Når kua beiter, produseres  ikke bare energitett mat, men graset gror opp igjen og binder store mengder karbon. Samtidig holdes landskapet åpent, og jordsmonnet vedlikeholdes og bygges opp. Det er kort og godt et helt genialt konsept.

Dette er bakgrunnen for at klimarapporten til Norges Bondelag peker på den såkalte kombinasjonskua som viktig i en bærekraftig og klimasmart matproduksjon. En kombinasjonsku produserer både melk og kjøtt og er i Norge hovedsakelig Norsk Rødt Fe (NRF). NRF er systematisk avlet fram av norske bønder i årtier. Avlsarbeidet er basert på norske ressurser og er av FNs landbruksorganisasjon (FAO) framhevet som verdens beste ku.

Stortinget har bedt norske bønder om å øke matproduksjonen. Det er en nødvendig og klok beslutning, og norske bønder er klare til å ta jobben. Vi ønsker en klima-smart og bærekraftig matproduksjon basert på lokale ressurser over hele landet. Vi ser derfor med bekymring på økt bruk av soya som fôr. Vi sier nei til bruk av antibiotika, veksthormoner,  genmodifiserte organismer (GMO) og økt bruk av sprøytemidler for å oppnå dette.

Den norske kua er det mest effektive som finnes innen animalsk matproduksjon og har derfor et stort potensial i en klimasmart og bærekraftig matproduksjon. Skal dette potensialet utnyttes også i framtida, må Stortinget  legge til rette for at bøndene kan tjene penger på å drive en produksjon basert på lokale ressurser. Slik innrettes ikke politikken nå, selv om vi er mange som mener at det hadde vært det beste for miljøet, bonden og forbrukerne, dersom det ble lagt betydelig større vekt på å produsere melk og kjøtt ved bruk av norske utmarksressurser.

LES OGSÅ  Klimaendringer i historisk perspektiv

Det ligger mye god nærings- og ikke minst helsepolitikk i en grasbasert produksjon av kjøtt og melk. Dette vil også være en viktig brikke i det grønne skiftet.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Birte Usland (f. 1972) har vært melkebonde siden 1996.  Hun satt i konsernstyret i Nortura fra 2006–2010 og har vært leder i Vest-Agder Bondelag fra 2005–2015. Usland har i tillegg sittet i Miljø- og kvalitetsutvalget og ledet klimautvalget i Norges Bondelag. Hun sitter i dag i styret i Norges Bondelag, med klima, bioenergi og økologisk landbruk som fokusområder. E-post: birteus@online.no[/gdlr_box_icon]

Kilde:

1.  Idel A. Die Kuh is kein Klima-Killer: Wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und was wir dagegen tun können. Marburg: Metropolis, 2010.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner