Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Kunst med tall og kort

Kunst med tall og kort

Har du lyst til å lære noen enkle kortkunster som du kan bruke for å underholde deg selv og dine venner? På denne siden finner du forklaringen til en kortkunst du kan prøve deg på. Lykke til!

Tekst Kurt Bai

Du ber din venn skrive et firesifret tall bestående av fire forskjellige tall, for eksempel 7583. Deretter skriver du det samme tallet omvendt og trekker det minste fra det største,

slik som dette:

     7583

Annonse:

-   3857

=  3726

Gi din venn en kortstokk og be ham plukke ut fra kortstokken fire kort som svarer til summen i regnestykket. I dette tilfelle er det en treer, sjuer, toer og en sekser. Hvert kort skal ha hver sin farge, altså en hjerter, en spar, en ruter og en kløver.

Husk å fortelle din venn at hvis et av tallene i regnestykket er 0, skal han plukke ut et kongekort.

Så ber du din venn blande de fire kortene, gi deg tre av kortene og putte det fjerde i lomma. Straks kan du fortelle din venn hvilket kort han har i lomma.

Forklaring: Straks du får de tre kortene, teller du sammen verdien på kortene, i dette tilfelle slik:

      3 i hjerter

      2 i ruter

+   6 i kløver

=   11 totalt

Dette tallet trekkes alltid fra tallet 18, og du har 7 tilbake. Når du ser på de tre kortene, er det ingen spar blant dem, og derfor er kortet din venn har i lomma, spar 7. Hvis de tre kortene du mottar, til sammen blir 18 eller mer, er det alltid en konge din venn har i lomma.

Legg igjen et svar