Skip to main content

Kunstige søtstoffer koblet til fedme

Mange erstatter sukker med kunstige søtstoffer for å motvirke fedme og diabetes, men en ny, israelsk studie indikerer at slike søtningsmidler faktisk kan bidra til de samme lidelsene. Den beste helsestrategien synes fortsatt å være å venne seg av med at alt må smake søtt.
Tekst Iver Mysterud       Foto Shutterstock

I den nye studien blir det vist at kunstige søtstoffer som sakkarin kan forverre flere stoffskiftesykdommer ved å påvirke bakteriene i tarmen.1,2 En rekke mindre studier har tidligere undersøkt hvorvidt bruk av kunstige søtstoffer kan påvirke forekomsten av stoffskiftesykdommer. Den nye studien er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature, og den er den første til å indikere at søtstoffene kan forverre stoffskiftesykdommer og at dette kan skje ved å endre tarmfloraen.

De israelske forskerne fôret først mus med de tre søtstoffene sakkarin, sukralose og aspartam og fant at de etter 11 uker hadde utviklet glukoseintoleranse. Dette regnes å være en markør for tilbøyeligheten til å utvikle stoffskiftesykdommer.

For å simulere en reell situasjon hos mennesker med ulik risiko for slike sykdommer, fôret forskerne deretter noen mus med et vanlig kosthold og andre med et mer fettrikt kosthold. I tillegg fikk musene drikkevann som enten var tilsatt glukose eller glukose og sakkarin. Musene som fikk sakkarin, utviklet en markert glukosetoleranse, i motsetning til dem som bare fikk glukose. Da dyra ble gitt antibiotika for å drepe tarmfloraen, unngikk de glukoseintoleranse. Forskerne transplanterte deretter avføring fra de glukoseintolerante, sakkarinfôrete musene inn i tarmen til mus som var avlet til å ha steril tarm, noe som gjorde at også disse musene ble glukoseintolerante. Dette indikerer at sakkarin førte til en ubalansert tarmflora.

LES OGSÅ  Matvarer – menneskets energikilde

Forskerne brukte også data fra en pågående, israelsk studie i klinisk ernæring med nesten 400 deltakere. De fant en samvariasjon mellom kliniske tegn på stoffskifteproblemer, for eksempel økt vekt eller redusert effektivitet i omsetningen av glukose, og inntak av kunstige søtstoffer.

Disse studiene slår imidlertid ikke fast at det foreligger en årsakssammenheng. Mange som legger på seg, endrer kostholdet for å gå ned i vekt og erstatter sukkerholdig med kunstig søtet mineralvann. Samvariasjonen mellom økt vekt og inntak av søtstoffer betyr ikke nødvendigvis at det var søtstoffene som gjorde at man la på seg.

På denne bakgrunn rekrutterte forskerne sju slanke, friske frivillige til en framoverskuende studie. Ingen av dem brukte normalt kunstige søtstoffer. Forsøkspersonene inntok det som antas å være en maksimalt akseptabel dagsdose i en uke. Fire ble glukoseintolerante, og deres tarmflora endret seg i en retning som tidligere erfaringer har vist var forbundet med mottakelighet for stoffskiftesykdom. De andre tre så ut til å tåle effekten av sakkarin godt. Dette underbygger ifølge forskerne behovet for å individualisere kostholdet fordi ikke alle reagerer likt på mat.

Forskerne vet ikke hvordan de kunstige søtstoffene påvirker tarmfloraen, men den nye studien underbygger andre studier som finner at tarmfloraen i stor grad påvirker utviklingen av fedme og diabetes.3

Helsemagasinet har lenge vært kritisk til bruken av kunstige søtstoffer. For det første finnes det naturlige søtstoffer som ikke er forbundet med noen av de nevnte problemene (erytritol, xylitol, stevia), og for det andre er det liten grunn til at alt må smake søtt. De som er avhengige av sukker eller forsøker å redusere sukkerinntaket, er best tjent med ikke å erstatte sukker med noe annet søtt. Den nye studien i Nature viser at kunstige søtstoffer ikke bare kan fungere dårligere enn antatt, men også kan være del av en dypereliggende årsak til at enkelte utvikler stoffskiftesykdommer. Dette er det heldigvis mulig å gjøre noe med, både for den enkelte og for samfunnet. Imidlertid kan den kunstige søtstoffindustrien forventes å motarbeide slike forskningsfunn, i likhet med at tobakk- og sukkerindustrien lenge har motarbeidet forskning som går imot deres interesser.

LES OGSÅ  Kan tilskudd av probiotika anbefales?

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kommentar fra spesialist på mage- og tarmsykdommer»]Man har lenge hatt mistanke om at syntetiske søtningsmidler kan bidra til fedme, men det har vært vanskelig å vise det. Hver gang noen påsto en slik sammenheng, ble den som regel grundig tilbakevist. Det minner meg om da man forsøkte å vise at røyking var farlig. Sterke krefter var også den gangen straks ute og bekjempet påstandene. Nå slår man i bordet med nye molekylære verktøy og kan klart vise at visse syntetiske søtstoffer gir både ”fedmeflora” og glukoseintoleranse, i alle fall hos mus. Men av figur 1 i originalartikkelen kan det se ut som om aspartam ikke har slik effekt. Dessuten er flere andre søtningsmidler, som for eksempel steviosider fra steviaplanten, ikke undersøkt. At fermenterbar bakteriemat som sukker (sukrose) endrer tarmfloraen, er kanskje ikke så uventet, men her vises det altså at også et syntetisk søtningsmiddel som sakkarin fører til glukoseintoleranse. En rimelig antakelse er at det også etter hvert kan bidra til diabetes og fedme. Forfatterne tar derfor kraftig i og krever at den massive bruken av søtningsstoffer blir revurdert. Denne saken blir spennende å følge videre! Arnold Berstad [/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Suez J, Korem D, Zilberman-Schapira G mfl. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature 2014. http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13793.html

2.  Abbott A. Sugar substitutes linked to obesity. Nature 2014. http://www.nature.com/news/sugar-substitutes-linked-to-obesity-1.15938

3.  Vrieze A, van NE, Holleman F mfl. Transfer of intestinal microbiota from lean donors increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome. Gastroenterology 2012; 143: 913-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22728514


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner