Forside > Arkiv > 2011 > Kunstterapi ved kreft

Kunstterapi ved kreft

 

Kreativ terapi i form av tegning og maling brukes i kreftbehandlingen, blant annet av antroposofiske leger. Nå har tyske forskere sett nærmere på dokumentasjon av effektene. De søkte elektroniske databaser for å finne aktuelle studier. Flere kvinner enn menn viste seg å delta i slik terapi. I seks av sju artikler ble det funnet at kunstterapi reduserte angst og depresjon. Tre artikler dokumenterte økt livskvalitet. Fire kvalitative studier indikerte positive effekter på personlig vekst, hvordan deltakerne håndterte sykdommen og sosial samhandling. Selv om studiene har ulik utforming, tyder de samlet sett på at kunstterapi kan være et gunstig virkemiddel ved kreft. IM

Kilde: Geue K, Goetze H, Buttstaedt M mfl. An overview of art therapy interventions for cancer patients and the results of research. Complementary Therapies in Medicine 2010; 18: 160-70.

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar