Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Et kvarters meditasjon kan hjelpe deg å tenke klarere

Et kvarters meditasjon kan hjelpe deg å tenke klarere

Vi er stadige ofre for såkalte bias, eller holdningsmønstre og kognitive feller som gjør at vi baserer slutninger og avgjørelser på feil grunnlag. En slik felle er hvordan vi velger å fortsette med prosjekter og handlinger hvor vi har investert mye tid og penger allerede – såkalt nedsenkede kostnader (eng. sunk cost bias) – under dekke av at ”vi har jo kommet så langt…” at prosjektet blir opprettholdt selv i situasjoner hvor det åpenbart er nytteløst å fortsette. Men en medisin mot slike ”nedsenkede kostnader”-tankefeil, kan være ganske enkel i følge en ny studie. Forskere har vist at så lite som 15 minutter oppmerksomhetsmeditasjon kan hjelpe hjernen til å koble ut. Over 80 prosent av forsøkspersonene som mediterte, klarte å motstå denne tankefellen, dobbelt så mange som i kontrollgruppa.

Gjennom meditasjon hjelper vi hjernen til å skifte fokus til nåtid, og til å gi slipp på mange av de negative følelsene som oppstår i forbindelse med å skulle, måtte eller burde ferdigstille saker vi har bruk mye krefter på allerede. ALJ

Kilde:

Hafenbrack AC, Kinias Z, Barsade SG. Debiasing the mind through meditation mindfulness and the sunk-cost bias. Psychological Science 2014; 25: 369–76. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24317419

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar