Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Kvikksølv og diabetes

Kvikksølv og diabetes

Selv om et høyt og vedvarende inntak av ”raske” karbohydrater er den viktigste drivkraften i sykdomsprosessen ved diabetes, spesielt diabetes type 2, sier ikke bare genetisk sårbarhet noe om risikoen for å rammes. Den påvirkes også av miljø-
eller livsstilsfaktorer. Eksempler er sprøytemidler som inneholder organiske klorforbindelser, samt vanlig forekommende hormonforstyrrende stoffer som dioksiner, pesticider og bisfenol A. En ny studie viser at vi må føye kvikksølv til lista over stoffer som kan bidra til diabetes. Forskere fra USA fulgte nesten 4 000 personer over 18 år. De var 20-32 år gamle ved studiestart og hadde ikke diabetes. Nesten 300 personer utviklet diabetes i løpet av de neste 18 årene. Det viste seg at innholdet av kvikksølv målt i tåneglene før studien startet, korrelerte med økt risiko for å ha fått diabetes. Dette underbygger laboratoriefunn om kvikksølv og diabetes og indikerer at en høy kvikksølveksponering som ung voksen øker risikoen for å utvikle diabetes seinere i livet. IM

Kilde:

He K, Xun P, Liu K mfl. Mercury exposure in young adulthood and incidence of diabetes later in life: The CARDIA trace element study. Diabetes Care 2013; 36: 1584-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23423697

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar