Skip to main content

Kvikksølv og tannlegers helseproblemer

I Norge har tannlegeassistentenes eksponering for amalgam og etterfølgende helseplager fått mye oppmerksomhet. Det som har vært lite framme, er at også tannlegene naturligvis har vært eksponert for kvikksølv fra amalgam.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

En studie fra 2002 viste at tannleger oftere fikk helseproblemer enn en kontrollgruppe akademikere.1 Årsaken er trolig deres økte kvikksølveksponering. Skotske forskere sammenliknet kvikksølv i urin, hår og negler og målte psykomotoriske ferdigheter, responstid, hukommelse for ord og helseproblemer hos 180 tannleger og en like stor kontrollgruppe akademikere.

Tannlegene hadde mer kvikksølv i kroppen enn kontrollgruppa og skilte i gjennomsnitt ut fire ganger så mye kvikksølv i urinen. Kvikksølvet stammer fra tannlegenes arbeidsmiljø.

Tannfyllingsmaterialet amalgam består av cirka 50 % kvikksølv. Jo flere timer tannlegene arbeidet, desto mer kvikksølv var de belastet med. Mengden kvikksølv de fikk i seg, var proporsjonal med antallet amalgamfyllinger de hadde lagd. Det ble også funnet mer kvikksølv hos tannlegene som selv hadde amalgamfyllinger i munnen.

Studien viste også at 10 ganger flere tannleger enn i kontrollgruppa hadde søkt medisinsk behandling for nyreplager, og tre ganger så mange tannleger hadde opplevd redusert fruktbarhet. I tillegg hadde dobbelt så mange tannleger nedsatt hukommelse.

LES OGSÅ  Manipulert studie om autisme og kvikksølv i vaksiner

Selv om det var store helseforskjeller mellom tannlegene og kontrollgruppene i studien, kunne ikke forskerne direkte konkludere at kvikksølv hadde forårsaket deres plager. Dette er imidlertid sannsynlig fordi forskning har påvist at eksponering for kvikksølv i høyere doser kan gi liknende helseproblemer. Uansett peker studien på at ikke bare tannlegeassistenter, men også tannleger, er utsatt for kvikksølvbelastning. Forskere og myndigheter bør derfor være ekstra på vakt for denne gruppas helse. Eksponering for kvikksølv, selv i meget lave doser, kan være skadelig og bør unngås.

Ny studie

I Norge ble det kvikksølvholdige tannfyllingsmaterialet amalgam forbudt i bruk 1. januar 2008. Amalgam brukes likevel i de fleste av verdens land, for eksempel Iran. Forskere har sammenliknet kvikksølveksponeringen for 106 iranske tannleger med 94 allmennpraktiserende leger.2 Tannlegene hadde høyere verdier av kvikksølv i urinen enn legene. Nevropsykologiske symptomer og symptomer i muskelsystemet, luftveiene, hjerte- og karsystemet og huden var også mer utbredte blant tannlegene.

Studien tyder på at yrkeseksponering for kvikksølv hos iranske tannleger, selv ved lave nivåer, var korrelert med økninger i forekomsten av symptomer på forgiftning. På denne bakgrunn er det norske kvikksølvforbudet viktig for våre tannlegers helse. Imidlertid vet man lite om hva tannleger generelt fram mot 2008 har fått i seg av kvikksølv og i hvilken grad dette kan ha svekket deres helse.

Les også:

Tester mot kvikksølvbelastning

Kilder:

1.  Ritchie KA, Gilmour WH, Macdonald EB mfl. Health and neuropsychological functioning of dentists exposed to mercury. Occupational & Environmental Medicine 2002; 59: 287-93.

2.  Neghab M, Choobineh A, Hassan Zadeh J mfl. Symptoms of intoxication in dentists associated with exposure to low levels of mercury. Industrial Health 2011; 49: 249-54.

LES OGSÅ  Slik manipulerer industrien oss

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner