Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Kvinner har kognitive fordeler i likestilte land

Kvinner har kognitive fordeler i likestilte land

 

Kognitive tester (som måler funksjoner som blant annet tenkning, problemløsning og hukommelse) viser at det er store variasjoner mellom hvordan menn og kvinner skårer i ulike land. I Nord-Europa skårer for eksempel kvinner bedre enn menn på hukommelsestester ifølge en artikkel nylig publisert av en gruppe forskere med blant andre demografen Vegard Skirbekk (f. 1975), seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Columbia Universitet.

Forskerne undersøkte hva årsakene til disse geografiske variasjonene kunne være. Mønsteret de fant, viser at graden av likestilling mellom kjønnene i et land er en viktig faktor som kan føre til at særlig middelaldrende og eldre kvinner skårer bedre på testene. I land hvor likestillingen økte over tid, ble også kvinnenes testresultater stadig bedre. Dette har sannsynligvis sammenheng med sosiale og kulturelle faktorer, som at holdningene til kjønnsroller i seg selv endret seg.

Kilde:

Bonsang E, Skirbekk V, Staudinger UM. As you sow, so shall you reap: Gender-role attitudes and late-life cognition. Psychological Science 2017. Publisert på nett 24.7.2017.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797617708634?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

Annonse:

Legg igjen et svar