Skip to main content

Lær å lese ved å skrive for hånd

Barn som trener mye på å skrive for hånd, lærer ikke bare å skrive bedre, men også å lese bedre og mer effektivt enn om de bruker datamaskiner. Det mener psykologen Karin H. James ved Indiana universitet. Hun oppgir to grunner til dette: For det første er det generelt lettere å lære noe ved å utføre en oppgave enn ved bare se eller observere. Skal du for eksempel lære å sykle, er det beste å sette seg på en sykkel og prøve, og ikke bare se for eksempel en film med andre som lærer å sykle. Når vi lærer å utføre noe, skapes koblinger mellom sensoriske og motoriske områder i hjernen når vi fysisk utfører handlingen. Dette gjelder også for lesing, selv om lesing kanskje synes å være en ren visuell oppgave. Ved å bruke hånden for å forme bokstaver lærer barn å gjenkjenne bokstavene og blir trygge på deres grunnleggende former.

Selv om små barn ikke klarer å skrive ”perfekte” bokstaver, lærer de å kjenne igjen hva hver av de samme bokstavene likner. De vet hva de har skrevet, for eksempel en ”A”, selv om den ikke er nøyaktig lik originalen de har etterliknet. Ved å skrive for hånd lærer altså barna å trekke ut de essensielle elementene i bokstaver, selv om former, størrelser og andre fasetter ved bokstavene kan endre seg. Da blir det også lettere for dem å gjenkjenne bokstaver når de leser, uansett hvilken skrifttype, størrelse eller annet som er brukt i teksten.


Kilde:

1. James KH. The importance of handwriting experience on the development of the literate brain. Current Directions in Psychological Science 2017; 26: 502–8. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721417709821


2. Li JX, James KH. Handwriting generates variable visual input to facilitate symbol learning. Journal of Experimental Psychology. General. 2016;

145: 298–313. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4755885/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner