Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Lær matematikk raskere ved å bruke hendene

Lær matematikk raskere ved å bruke hendene

Ved å utføre ting i praksis påvirker vi også våre mentale forestillinger om hva vi driver med, noe som blant annet fremmer læring. Tidligere har forskere sett at håndbevegelser og fakter hjelper til ved innlæring, kanskje fordi slike bevegelser reduserer presset på arbeidsminnet og dermed gjør at vi bruker mindre energi. Håndbevegelser er for eksempel koblet til språklæring. I matematikk er et av målene å kunne gå fra å se hvordan ting virker i praksis – altså konkret – til å kunne abstrahere, altså overføre den samme innsikten til andre situasjoner uten å ha konkrete hjelpemidler.

Ved bruk av bestemte typer håndbevegelser kan elever lære matematikk lettere, viser forskerne bak en studie fra 2014. De lærte tredjeklassinger en strategi for å løse matematikkproblemer, enten via en konkret metode, ved hjelp av en håndbevegelse som etterliknet den konkrete metoden, eller på en abstrakt måte. Alle elevene lærte å løse det problemet de ble satt til, men kun de som lærte håndbevegelser samtidig, klarte å overføre kunnskapen til andre typer  problemer – altså å generalisere. Det ser altså ut til at bruken av slike kroppsbevegelser har en gunstig effekt på elevenes evne til å generalisere kunnskap.

Kilde:

Novack MA, Congdon EL, Hermani-Lopez N mfl. From action to abstraction: Using the hands to learn math. Psychological Science 2014; 25: 903–10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984351/

Legg igjen et svar