Skip to main content

Lærer for livet

Trenger vi private skoler innen utdanning i helsefag? Gründer og rektor Truls Isaksen (f. 1967) ved Tunsberg Medisinske Skole (TMS) forteller om hvordan starten på en nettskole med seks elever på åtte år vokste til i dag å ha tilknyttet 30 lærere, forelesere og veiledere for cirka 800 studenter.

Tekst Birthe Storaker     Foto Privat

Da Truls var ferdig utdannet faglærer i realfag med spesialisering i biologi ved Høgskolen i Telemark, begynte han å undervise i anatomi og fysiologi. Snart mottok han flere forespørsler om å undervise ved andre skoler. I tillegg underviste han i flere andre fag og studerte til grunnfag informatikk. Han hadde derfor mer enn nok å gjøre. – På den tida hadde Internett slik vi kjenner det i dag, bare eksistert i noen få år, forteller Truls. – På informatikkstudiet lærte vi hvordan vi kunne lage nettstudier, og en av mine lærere var en pioner innen nettskolepedagogikk, forteller han videre.

Da Truls fikk tilbud fra enda en skole om å undervise i anatomi og fysiologi, fikk han ideen om å lage en enkel nettskole. Tanken var at den bare skulle vare noen få måneder. Sammenliknet med hvordan skolen er bygd opp i dag, var det ikke særlig avansert, men tydeligvis godt nok. Alle studentene besto eksamen, og uten at han hadde planlagt det, meldte enda flere seg på nettskolen. Første klasse var med seks studenter, og etter noen måneder var det dobbelt så mange.

Truls registrerte skolen i 1998. De første åra besto tilbudet av undervisning kun i medisinske fag. Året etter ansatte han en lege som tok over store deler av undervisninga, og som startet å utvikle pensum i patologi. Truls hadde også god hjelp av en overlege med mye undervisningserfaring, og som bidro med faglige innspill og var sensor de første åra. Tunsberg Medisinske Skole er nå en av Norges største private skoler innen helse og ernæring.

– Jeg har alltid vært interessert i forskning og vitenskap, så for meg var det naturlig å studere biologi, fysikk og kjemi, forteller Truls. – I tillegg har jeg studert pedagogikk og realfagsdidaktikk, fortsetter han. Med en slik bakgrunn virket det naturlig å få naturterapeuter mer opptatt av og interessert i forskning, og han ønsket også å bidra til å gjøre bransjen mer opptatt av faglig utvikling. – I dag ser jeg også mange svakheter forbundet med forskning, sier han. – Det er ofte like viktig å kunne bruke sunn fornuft, logikk og klinisk erfaring for å hjelpe folk til bedre helse. I tillegg bør vi ikke minst lære av all den kunnskapen som finnes i andre kulturer, men som vi har fjernet oss for mye fra, mener Truls.

LES OGSÅ  Verdens første fagskoleutdanning i bærekraftige matopplevelser

Interessen for ernæring begynte mens han studerte og jobbet i helgene med ungdom med atferdsproblemer. Truls erfarte da hvilken betydning mat har på konsentrasjon, humør og energi. – I den perioden leste jeg boka til den amerikanske legen Robert C. Atkins (1930–2003), og lege Fedon Lindberg (f. 1962) begynte å komme på banen, forteller Truls. Alt da syntes han det var merkelig at ernæringsfysiologer kunne si på TV at det ikke var riktig at sukker og karbohydrater var årsak til fedme. I lærebøkene i biologi hadde han lest om sammenhengen mellom fettlagringshormoner og karbohydrater, og hvordan metthetsmekanismen særlig påvirkes av protein og fett. Lærebøkene som brukes i medisinske fag på skolen, bekrefter jo faktisk mye av det vi jobber med i ernæring.

– Mens jeg studerte, la jeg samtidig om kostholdet, sier Truls. – Det førte til at jeg gikk fra å være trøtt nesten hele tida til å få masse energi, og jeg var sjeldnere syk, forteller han videre. Det var ganske opplagt at den neste utdanninga han ville tilby på Tunsberg, ble innen ernæring. Studiet ”kost og ernæring” ble lansert i 2001 og er revidert flere ganger. I dag har det utviklet seg til det populære studiet ”kostholdsveileder”, som tilbys som nettstudium og med undervisning i Spania.

Teori og praksis

– På skolen legger vi veldig mye vekt på å lære bort praktiske ferdigheter, forteller Truls. – Teori er også viktig, men spesielt viktig der man kan relatere det til noe man har praktisk bruk for, presiserer han. – Når lærere skal velges til undervisning, er de ikke kun opptatt av hvilken utdanning de har, men mer opptatt av hvilken erfaring de har. Når man jobber og tenker helhetlig, vil klinisk erfaring være viktigere enn forskning, som i de fleste tilfeller baserer seg på studier av enkelte og avgrensede områder av kroppen. Det er også viktig for skolen å tørre å være litt annerledes, understreker han. – Våre lærere har det til felles at de kommer fra en vellykket praksis. De vet hva som skal til for å lykkes som terapeut og brenner for å spre kunnskapen om dette, forteller han entusiastisk videre.

LES OGSÅ  Akupunktur: Godkjenning nå!

Offentlige godkjenninger

Tunsberg Medisinske Skole er en offentlig godkjent fagskole, og utdanninga i biopati er også godkjent. Det tok mange år fra de startet på søknadsprosessen til godkjenning var et faktum. – For oss var det viktig å bruke god tid, forteller Truls. Samtidig som de jobbet med søknaden utviklet de skolen og tilpasset den til de ulike kravene og reglene. Alle endringer har ført til en økt kvalitet på utdanningstilbudet, og at de har enda mer fokus på utvikling og forbedringer. – Vi har blant annet jobbet mye med skolens reglement, hvordan den ledes, system for kvalitetssikring, eksamensavvikling, utvikling av studieplaner og så videre, sier Truls. – Det viktigste er ikke å være godkjent, men resultatet av prosessen. En godkjent utdanning sikrer at studentene får det de har krav på, presiserer han.

Samarbeid med NNH

TMS har i mange år samarbeidet med Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, en av de viktigste organisasjonene når det gjelder å øke kvaliteten på terapeuter. De har høye fagkrav og stiller også krav til lærere og skole. Kravene er mye større nå enn de var da skolen startet. Dette er en viktig utvikling, siden studentene skal jobbe med mennesker og hjelpe dem til bedre helse.

For å bli en godkjent terapeut, kreves det i tillegg til et terapifag, også kompetanse i blant annet medisinske fag, mikrobiologi, etikk, vitenskapslære, kommunikasjon og en grunnleggende naturmedisinsk forståelse. Mange av disse fagene kan man ta som nettstudium via et fleksibelt opplegg som gjør det enkelt å tilpasse utdanninga til arbeid eller annen utdanning

Fokus på kvalitet

– Vi har helt fra starten hatt fokus på kvalitet og jobber stadig for å bli enda bedre, forteller rektoren. Skolen har aldri hatt noe mål for hvor mange studenter den bør ha. – Jeg har pleid å si at vi får de studentene vi fortjener, og de vi er heldige nok å få, skal vi ta så godt vare på som mulig, forteller han fornøyd videre. – Vekst har aldri vært et mål i seg selv; målet har alltid vært å gi et best mulig studietilbud. I tillegg har skolen de siste åra jobbet mye med kvalitetssikring og utdanning av lærere innen pedagogikk.

Allsidige studenter

– Studentene blir stadig mer skolert før de begynner hos oss, sier Truls. – Mange leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, ernæringsfysiologer og studenter med annen helsebakgrunn videreutdanner seg på Tunsberg Medisinske Skole. I tillegg har vi mange uten tidligere helseutdanning. Det som kanskje kjennetegner de fleste, er at de har spist seg friske eller kjenner noen som har gjort det, samtidig som de har opplevd at leger og andre ikke tror på dem. De ønsker å lære mer for å hjelpe andre til et liv med bedre helse og mindre medikamentbruk, forteller rektoren.

Mest populært

LES OGSÅ  Homeopati – veien framover!

De mest populære studiene har de siste åra vært ”kostholdsveileder” og ”ernæringsterapi” i tillegg til fagskoleutdanning i biopati og naturmedisinsk grunnutdanning. I 2015 lanserte skolen også studiet ”helsekostveileder”, noe som er blitt en stor suksess. Ekstra spennende er det at veldig mange av studentene har fått jobb før de har blitt ferdige med studiet. Det viser tydelig et stort behov for mer kunnskap blant annet innen helsekostbransjen.

– Mange av våre studenter tar flere fag og utdanninger hos oss, og det er nettopp det vi ønsker. Jo mer du kan, desto bedre terapeut blir du, sier Truls entusiastisk. – Gode resultater hos pasientene er det viktigste kriteriet for en levedyktig klinikk, mener han.

Mange jobbmuligheter

– Siden vi har mange ulike fag og utdanninger, er det vanskelig å si noe generelt om jobbmarkedet for våre studenter, forteller Truls. – Mange jobber med pasienter enten i egen klinikk eller sammen med andre, og dessuten finnes mange andre muligheter innenfor blant annet helsekost, på treningssenter, kurs/utdanning, foredragsvirksomhet, skriving av bøker og blogger for seg selv eller andre. Mange ser nytten i å kombinere for eksempel klinikk med kurs og foredrag. Da får man flere bein å stå på og mer variasjon i arbeidsdagen. Vi har intervjuet en del studenter, og det er mulig å lese mer om dem på skolens blogg, sier han.

Anbefalinger

– De fleste studentene kommer etter anbefalinger fra andre, enten fra skoler vi samarbeider med, eller fra andre studenter. I tillegg annonserer vi i noen fagtidsskrifter, på egen blogg, via Facebook og Google. Vi vil framover forbedre det vi holder på med og i tillegg gi tilbud om etterutdanning av terapeuter, avslutter rektor Truls Isaksen.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Tunsberg Medisinske Skole»]Skolen ligger i Tønsberg i Vestfold, om lag 1 ½ time med bil fra Oslo.
Adresse: Tunsberg Medisinske Skole, Farmannsveien 18–22, 3111 Tønsberg
E-post: post@tunmed.no
Administrasjon tlf.: 33 61 10 90; avdeling Asker tlf. 911 73 933
Nettside: http://www.tunmed.no/[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner