Skip to main content

Laserlys mot hørselsnedsettelse

Hørselsceller (hårceller) i det indre øret er en viktig del av hørselssystemet. Det er vist at et antibiotikum som gentamicin kan skade hårceller og gi hørselstap, og derfor er det viktig å finne mottiltak for å få skadde hårceller til å tilfriskne. En rekke studier har funnet positive virkninger av laserterapi på overlevelsen til nerveceller, og en koreansk rottestudie testet effekten av laser på hårceller som var skadd av gentamicin. Forskerne brukte ”myk” laser eller laser med lav effekt, mens man i kirurgi bruker ”harde” lasere som kan skjære gjennom vev. I forsøket viste det seg at hørselsceller som ble belyst med laser samtidig som de ble behandlet med gentamicin, klarte seg bedre enn celler som bare ble behandlet med gentamicin. Laserbehandlede celler klarte seg også bedre enn helt ubehandlede celler, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. IM

Kilde:

Rhee C-K, He P, Jung JY mfl. Effect of low-level laser therapy on cochlear hair cell recovery after gentamicin-induced ototoxicity. Lasers in Medical Science 2012; 27: 987-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138884


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner