Skip to main content

LavFODMAP-kosthold

Først vil jeg si takk for et viktig magasin som våger å bevege seg utover det tradisjonelle. Jeg oppfatter Helsemagasinet som et magasin av høy kvalitet som jeg har stor tiltro til, og ble derfor litt overrasket over artikkelen om lavFODMAP i nummer 4 (s. 43-5).

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Jeg antok dere var kjent med at dette er en symptombehandling som på sikt kan bidra til enda dårligere tarmhelse (bakterieflora) og alt som det fører med seg.

Jeg snakker først og fremst av egen erfaring med pågående ”opprydding” i tarmen etter en periode på denne dietten og har fått bekreftet farene med dietten av legene ved Funksjonellmedisinsk Institutt i Oslo.

Jeg håper dere vil se nærmere på det og helst gir et motsvar til artikkelen.


Anne B. Øyen

VOF: LavFODMAP-kosthold utelukker fermenterbare oligo-
sakkarider, disakkarider, mono-sakkarider og polyoler ved irri-
tabel tarmsykdom, som antas å ramme 10–20 prosent av befolk-ninga. Det er ingen fare forbundet med denne dietten, da man fritt kan spise for eksempel kjøtt, fisk, sjømat, fugl, egg og grønnsaker som gulrot, salat, spinat, oliven og vanlig potet, laktosereduserte melkeprodukter inkludert oster som brie og camembert. Behovet for sukker i kosten er som kjent null.

LES OGSÅ  Gode argumenter for å spise rødt kjøtt

Bokomtalen du henviser til, er skrevet av en ekstern skribent (Henning Røed), som har omfattende egenerfaring med lavFODMAP-kosthold. Han er også utdannet i biologi og har lang skriveerfaring. Bokomtaler gjenspeiler anmeldernes vurderinger, og ikke alle eksterne innlegg deler fullt ut Helsemagasinets vurderinger. Tenk på parallellen: Ingen tror at Aftenpostens offisielle mening uttrykkes i enhver bokomtale de setter på trykk, men de har faste bokanmeldere som skriver sine personlige vurderinger av bøker (tilsvarende gjelder for filmer, teateroppsetninger og dataspill).


Vi er ellers ikke i tvil om at mange med irritert tarm får hjelp av lavFODMAP-kosthold. Det er dette som kommer fram i anmeldelsen i Helsemagasinet, og vi ser ingen motsetning til at det også kan være aktuelt å sette inn andre tiltak for å løse underliggende problemer i tarmen/kroppen og at dette eventuelt kan gjøre at man slipper å gå på diett. Det er heller ingen motsetning mellom at mange på kort sikt blir bedre i tarmen ved å gå på lavFODMAP-kosthold, selv om dette eventuelt skulle vise seg ikke å løse problemer forbundet med tarmfloraen på lang sikt. IM/DVP

Replikk: Da jeg kuttet ut mange av FODMAP fra kosten, kuttet jeg også ut viktige kilder til prebiotika – maten til probiotikaen. På kort sikt fikk jeg en mye bedre tarm, bedre enn noen sinne. Imidlertid sørget jeg på lang sikt for fullstendig å utrydde viktige bakteriestammer (f.eks. Lactobacillus spp.), noe som igjen resulterte i oppblomstring av flere aggressive bakterietyper som ikke hørerer hjemme i en sunn
tarm (f.eks. ulike typer Klebsiella – les om farene med det her: https://funksjonellmedisin.no/blogs/bakterien-klebsiella-kan-gi-leddbetennelse-inflammatorisk-tarm-og-autoimmun-sykdom/)

LES OGSÅ  Hva alle bør vite om ernæring

Hovedårsaken til irritabel tarm er jo nettopp mangel på bakterier som bryter ned FODMAP-matvarene. Hvis man slutter å spise mat som fôrer de gode bakteriene, virker det som en form for symptom-behandling som forverrer proble-met på sikt. Dette kan derfor gi alvorlige helseproblemer.

Selv om jeg forstår at en bokom-
tale ikke nødvendigvis deler Helse-magasinets vurderinger, har jeg som leser tillit til at dere ikke formidles direkte helseskadelige kostholdsråd! Det antar jeg ikke er i tråd med dette flotte magasinets intensjon. Anne B. Øyen

Sluttreplikk: Det er for enkelt å si at bestemte slekter/arter/stammer av mikrober er ensbetydende med en sunn/usunn tarm og helse/sykdom. Studiene av naturfolk som ble omtalt i Helsemagasinet nummer 4/2014 (s. 41–3), er en
indikasjon på dette. Det er også understreket av den erfarne fors-keren Tore Midtvedt ved en rekke anledninger.

Ellers virker det merkelig at man ved å kutte ut fruktooligosakkarider osv., får en oppblomstring av
sykdomsframkallende mikro-organismer. Det kan ha vært helt andre årsaker til dette. Mange folke-
grupper har levd utmerket uten lavFODMAP med utmerket tarm-helse, for eksempel inuitter på høyfettkosthold.

Det er heller ingen enighet om at irritabel tarm skyldes det du skriver, selv om det kan være én årsak. Andre bidragende faktorer kan for eksempel være feil sittestilling på do og feil fiber (cellulose) i kostholdet.

IM/DVP


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner